Universiteit Leiden

nl en

Financiering voor vier Leidse onderzoeken in strijd tegen reuma

Vier wetenschappers van de Universiteit Leiden ontvangen de komende vijf jaar financiering van ReumaNederland. Met de financiering moet langlopend onderzoek naar reuma mogelijk gemaakt worden.

In totaal lijden bijna 2 miljoen mensen aan reuma, een verzamelnaam voor ruim 100 chronische aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Eén op de negen Nederlanders heeft een reumatische aandoening en elke dag krijgen zevenhonderd mensen te horen dat ze een vorm van reuma hebben. Dat maakt reuma tot een veel voorkomende chronische ziekte in Nederland.

Een overzicht van de gehonoreerde onderzoeken met een korte beschrijving van de onderzoekers zelf:

Context matters: Optimizing tapering strategies of TNF inhibitors in rheumatoid arthritis with advanced placebo-based designs – Prof. dr. Andrea Evers (FSW)

‘De behandeling van reumatoïde artritis (RA) is in afgelopen jaren sterk verbeterd met ca 60% patiënten in stabiele remissie. Behandelrichtlijnen adviseren bij stabiele RA het gebruik van biologische medicijnen af te bouwen met als doel controle van de ziekte met minder ontstekingsremmende medicatie en minder zorgkosten. In de praktijk worden deze richtlijnen echter verschillend toegepast en hangt het besluit vaak af van allerlei contextfactoren.

Het doel van het onderzoeksprogramma is om te onderzoeken of afbouw van biologische medicijnen (TNF-remmers) kan worden geoptimaliseerd door toepassing van geavanceerde placebotechnieken, gericht op de 3 centrale contextfactoren in het behandelproces, namelijk zorgverleners (bijv. effectiever leren communiceren over medicijnafbouw, via communicatietraining), patiënten (bijv. onnodige angsten over medicijnafbouw verminderen, via verwachtingstraining) en het medicijn (bijv. medicijngebruik optimaler afbouwen, via farmacologische conditionering).’

Fight the OsteoArthritis Chondrocyte destruction of articular cartilage - towards an Ultimate Solution (FOACUS) – Prof. dr. Ingrid Meulenbelt (LUMC)

‘FOACUS heeft als doel om binnen de looptijd van het project klinische studies met geïdentificeerde aangrijpingspunten om artrose te genezen uit te voeren en duurzame stamcel therapie in de kliniek mogelijk te maken. Daarnaast zullen we, gebruikmakend van onze stamcel expertise een menselijk model opzetten om de onderliggende factoren die pijn veroorzaken in artrose te kunnen bestuderen. 

Samengevat: FOACUS vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën in de strijd tegen artrose. En het is onze overtuiging dat dit baanbrekende onderzoek de kritische barrières zal breken waarmee artrose een omkeerbare ziekte wordt.’

CAR-T-CURE – CAR-T cells as gateway to CURE - Prof. dr. Tom Huizinga (LUMC)

‘Veel reumatische ziekten zijn auto-immuunziekten. Dit houdt in dat het immuunsysteem zich tegen het lichaam keert. De oorzaak van deze ziekten ligt daarom in een ontspoort immuunsysteem. Hierbij maken ontaarde B-cellen antistoffen tegen het eigen lichaam. B-cellen zijn de “fabriekjes” die antistoffen maken.

Ons programma richt zich daarom op de B-cel en de antistoffen die zij maken, en op het bereiken van genezing door de ontspoorde B-cellen grondig uit het lichaam te verwijderen. Het doel van het programma is te begrijpen hoe de B-cellen ontstaan die tegen het eigen lichaam reageren en hoe je dit zou kunnen voorkomen.’

Detailed longitudinal studies in Clinically Suspect Arthralgia delivering stepping-stones to achieve precision prevention of Rheumatoid Arthritis - Prof. dr. Anette van der Helm – van Mil (LUMC)

‘Zolang we niet begrijpen hoe reumatoïde artritis (RA) ontstaat, is precisiepreventie (‘de juiste medicatie op het juiste moment’) niet mogelijk. We hebben het afgelopen decennium wel belangrijke stappen gezet op weg naar preventie van RA: 1. Gewrichtsklachten bij mensen die mogelijk RA gaan ontwikkelen kunnen we herkennen, dit heet ‘Clinically Suspect Arthralgia’ (CSA). 2. De TREAT-EARLIER studie toonde dat methotrexaat helpt bij mensen met CSA. Het leidt tot minder gewrichtsklachten, beter lichamelijk functioneren en beter functioneren op het werk. RA kon helaas niet voorkomen worden. Dit suggereert dat óf het geneesmiddel óf het startmoment van behandeling (‘risicostadium’) niet juist was. 

Het doel van ons onderzoek is het ontstaan van RA bij mensen met CSA beter te begrijpen en uiteindelijk om mensen met CSA met het juiste middel op het juiste moment te behandelen, het behandeleffect tijdig te evalueren, en RA (en de ziektelast) te voorkomen.’

Doel van ReumaNederland

Met de financiering van de projecten wil ReumaNederland werken aan haar ambities. Zij streeft ernaar dat in 2040 reuma een niet-chronische en omkeerbare aandoening is. En persoonsgerichte geneeskunde voor mensen met reuma mogelijk is op vier terreinen: preventie, predictie, personalisatie en participatie.

 

Afbeelding: PeachMoon / Pixabay.com

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.