Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslag 2022 van Universitaire Bibliotheken Leiden

In het jaarverslag 2022 van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) kijken we terug op een jaar waarin we de restricties van de coronapandemie achter ons konden laten. We zetten onze relatie met Indonesië in de schijnwerpers, met name op de activiteiten die we al een aantal jaren ontplooien: digitalisering van collecties, fellowships voor Indonesische onderzoekers, samenwerking met Indonesische erfgoedinstellingen en ons kantoor in Jakarta.

Daarnaast veel aandacht voor Open Science. De UBL heeft niet alleen een actieve rol binnen de universiteit maar ook op (inter)nationaal niveau wat betreft open access, FAIR datamanagement, softwaremanagement en auteursrecht.

In samenwerking met musea maakten we tentoonstellingen waarmee we topstukken uit onze collecties aan het publiek konden laten zien: Alexine Tinne, fotograaf - Haar wereldbeeld in het Haags Historisch Museum, Books that made History in het Rijksmuseum voor Oudheden en Kaarten: Navigeren en manipuleren in Museum Volkenkunde.

Dankzij onze Vrienden en het Rombouts Fonds voor Chinese collecties konden we belangrijke aankopen doen. Ook ontvingen we verschillende schenkingen voor de collecties. Alumni van de Universiteit Leiden steunden tot slot het nieuwe Bodel Nijenhuis Fonds voor cartografie ruimhartig. De UBL is alle schenkers en fondsengevers hiervoor zeer erkentelijk.

Maar er is zoveel meer: nieuwe ontwikkelingen in onze dienstverlening en een focus op onze maatschappelijke rol.

Lees vooral ons jaarverslag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.