Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslag 2022 verschenen

In het nieuwe Jaarverslag 2022 rapporteren wij over onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden en over impact en kennisvalorisatie, vastgoed, ICT, personeel, financiën, en meer.

Het verslag is ingedeeld in een algemeen deel en een cijfermatig deel, te weten de financiële verantwoording van de universiteit in haar jaarrekening. Wij houden ons bij de verslaglegging aan de hiervoor geldende richtlijnen van het ministerie van OCW.

Kerncijfers

Het verslag bevat (voorin) een handig overzicht van (meerjarige) kerncijfers over onder meer studentenaantallen (instroom), studenttevredenheid, diploma’s, BSA, promoties, publicaties, en personeel in dienst. Daarnaast bevat het kerncijfers over de ontwikkeling van onder meer rijksbijdragen en derdegelden. Ook is hier informatie over de duurzaamheid samengevat: energieverbuik, energieopwekking en emissie.

Verbinding

In het jaarverslag kijken we terug op wat er is bereikt. Het jaar 2022 was voor de leden van onze academische gemeenschap en onze samenwerkingspartners gelukkig weer een vrij normaal jaar, na de ingrijpende coronajaren 2020 en 2021. We hebben veel van de coronaperiode geleerd. In verbinding staan met elkaar is van groot belang voor onze universiteit waar redelijkheid, academische vrijheid en onderling respect onmisbare waarden zijn. Dit komt ook terug in ons strategisch plan Vernieuwen en verbinden dat we begin 2022 lanceerden.

Dankbaarheid

Door terug te kijken naar onze resultaten van 2022 realiseren we ons hoeveel moois en goeds er is bereikt in onderzoek en onderwijs. Veel daarvan heeft direct invloed op de samenleving. Hiervoor zijn we onze medewerkers en onze studenten enorm dankbaar.

Het document kijkt terug op belangrijke mijlpalen, de invoering van ons strategisch plan en is daarnaast een naslagwerk met onder meer een compleet overzicht van opleidingen, promoties, oraties, laureaten, besturen en accreditaties. Leestip: in het Woord vooraf bieden we in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het jaar 2022.

Duurzaamheidsverslag

Komend najaar (in september) brengt de Universiteit Leiden daarnaast ook een Duurzaamheidsverslag 2022 uit. De universiteit laat hierin zien hoe ze haar grondstoffen- en energieverbruik vermindert en werkt aan innovatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken voor de huidige en toekomstige generaties. Daarnaast wil de universiteit met dit verslag bewustwording en betrokkenheid onder haar studenten en medewerkers bevorderen. 

Beide documenten zijn/komen digitaal beschikbaar op onze website (alleen het Jaarverslag 2022 is in beperkte oplage 100 procent klimaatneutraal geprint).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.