Universiteit Leiden

nl en

NWO financiering voor drie nieuwe promovendi in de geesteswetenschappen

Drie promovendi van de Faculteit Geesteswetenschappen hebben succesvol een aanvraag ingediend voor financiering vanuit NWO voor nieuwe promovendi. De drie aankomende onderzoekers krijgen financiering uit het programma Promoties in de geesteswetenschappen. NWO wil met de financiering de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls geven.

In totaal kregen zestien aankomende onderzoekers een subsidie vanuit NWO. Zij verdelen een bedrag van bijna 3,7 miljoen euro. Daarnaast levert de Universiteit Leiden een matchingsbijdrage van 20 procent aan de drie promovendi.

Hieronder een overzicht van alle promovendi van de Universiteit Leiden die financiering krijgen vanuit het programma:

Meer dan ‘Grensgebied’: De formatie van netwerken en gemeenschappen in de vallei van Pesjawar, 1739-1900

Aanvrager: Gabrielle van den Berg (Leiden Institute for Area Studies)
Medeaanvrager: Jos Gommans (Institute for History)
Kandidaat: Timur Khan

Pesjawar, een stad en vallei beschouwd als permanent ‘grensgebied’, had verschillende posities tijdens de overgang van pre-koloniale tot koloniale heerschappij in Zuid-Azië. Tussen het einde van het Mughalrijk (1739) en de Britse annexatie (1849) werd Peshawar geregeerd door verschillende machthebbers. Na 1849 definieerden de Britten de stad als grenspost. Wat waren de gevolgen van deze politieke verschuivingen op de gemeenschappen van Pesjawar? Om deze vraag te beantwoorden zal worden ingegaan op de interactie tussen transregionale netwerken, lokale gemeenschappen en imperia in de geschiedenis van grensgebieden. 

Taalcontact in de geschiedenis van Zuid-Amerika: de invloed van classificatiesystemen in Arawak-talen

Aanvrager: Jenny Doetjes (Centre for Linguistics)
Medeaanvragers: Martine Bruil (Centre for Linguistics) & Rik van Gijn (Centre for Linguistics)
Kandidaat: S.E. Dunn

Zuid-Amerika is taalkundig gezien een van de meest diverse gebieden ter wereld. Tegelijkertijd zien we overeenkomsten tussen talen, ook als deze niet aan elkaar verwant zijn. Een voorbeeld is het gebruik van classificeerders, woorden die zelfstandige naamwoorden in verschillende categorieën onderverdelen. Hoe de overeenkomsten ontstaan zijn is niet bekend, al is wel duidelijk dat taalcontact een rol heeft gespeeld. Dit project bestudeert classificeerders en taalcontact in de Arawak-talen, een van de meest wijdverspreide taalfamilies in Zuid-Amerika. 

New challenges, new tools, new opportunities: A data-smart methodological framework to study China’s changing policy-making process under Xi Jinping in the 14th Five-Year Plan

Aanvrager: Florian Schneider (Leiden Institute for Area Studies)
Medeaanvrager: Rogier Creemers (Leiden Institute for Area Studies)
Kandidaat: Vincent Brussee

Onderzoek naar hedendaags China wordt steeds uitdagender door de groeiende politieke spanningen rondom China en de meer gesloten houding van het land. Dit project ontwikkelt daarom nieuwe methoden om betere inzichten te verwerven over beleidsprocessen in China, in het bijzonder rondom het Veertiende Vijfjarenplan – het overkoepelende beleidsplan voor de komende jaren. Hiervoor gebruikt het tekst-als-data methoden om systematisch grote aantallen beleidsdocumenten op te halen, categoriseren, en analyseren. Hiermee verrijkt het zowel de wetenschappelijke gereedschapskist en creëert het nieuwe inzichten over de beleidsprocessen in hedendaags China. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.