Universiteit Leiden

nl en

Vier Comenius-onderwijsbeurzen voor Leidse docenten

Twee docenten van de Universiteit Leiden hebben een Comenius-onderwijsbeurs van 100.000 euro gekregen binnen het Senior Fellows-programma. En nog eens drie docenten, waarvan twee docenten een duo vormen, kregen binnen het Teaching Fellows-programma een beurs van 50.000 euro. Met de beurzen kunnen ze samen met hun projectteams in hun eigen onderwijs een vernieuwingsproject realiseren.

De Comenius-onderwijsbeurzen worden jaarlijks uitgereikt aan onderwijsprofessionals in het wo en hbo om onderwijsinnovatie te bevorderen. De beurzen worden bekostigd door het ministerie van OCW, die hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar wil waarderen, en de uitvoering is belegd bij het Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Ieder jaar worden 66 beurzen vergeven, waarvan 40 in het Teaching Fellow-programma, 22 in het Senior Fellow-programma en 4 in het Leadership Fellow-programma. De laureaten treden toe tot het landelijke ComeniusNetwerk, een netwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs.  

Dit jaar konden onderwijsprofessionals voorstellen indienen voor de thema’s toegankelijk hoger onderwijs, welzijn in het hoger onderwijs, werken aan de uitdagingen van de toekomst en houdbaar voor de toekomst. Van de Universiteit Leiden zijn de voorstellen van docenten Karin Nijenhuis, Lucie Zicha, Max van Lent, Markus Davidsen en Michaël van der Meer gehonoreerd. Bekijk de volledige lijst van laureaten en hun projectomschrijvingen.

Karin Nijenhuis – docent en voorzitter MA African Studies (African Studies Centre Leiden)

Senior Fellowship Project: Voel je verbonden! Integratie van dialoog als onderwijsmethodiek binnen het hoger onderwijs voor beter studentenwelzijn
Thema: Welzijn in het hoger onderwijs

Nijenhuis over haar project: ‘Ook post-corona kampen nog veel studenten met mentale klachten. In dit project wil ik de dialoog als methodiek in bestaande vakken integreren, zodat studenten zich onderling meer verbonden voelen en hun welzijn duurzaam verbetert. De dialoog, zoals ontwikkeld door filosoof en fysicus David Bohm, is een gestructureerde en aandachtige manier van met elkaar praten volgens vaste spelregels, waardoor verschillende perspectieven op tafel komen en erkend worden. Hierdoor voelen deelnemers zich gehoord en gezien en ontstaat ruimte voor verbinding en nieuwe inzichten.’

Lucie Zicha – docent Kwantitatieve onderzoeksmethoden (Leiden University College The Hague)

Teaching Fellowship Project: Verbeteren van statistische vaardigheden door replicatie
Thema: Toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Zicha over haar project: ‘Door het toenemende belang van evidence-based probleemoplossing is het voor alle studenten, ongeacht hun talent voor abstracte wiskunde, van het grootste belang om gedegen statistische vaardigheden en praktische kennis van wetenschappelijke bewijsvoering op te doen. In dit project gebruik ik de replicatie van kwantitatief onderzoek als onderwijsmethode om studenten van alle wiskundige niveaus wegwijs te maken op het gebied van complexe onderzoeksproblemen en wetenschappelijk bewijs. Doel is om hulpmiddelen en lesmateriaal te ontwikkelen om de statistische replicatieprojecten op bachelorniveau breed in te zetten en te verbeteren.’

Max van Lent – docent Economie (Instituut voor Fiscale en Economische vakken)

Senior Fellowship Project: Het Eerste Generatie Studenten traject
Thema: Toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Van Lent over zijn project: ‘Veel eerstegeneratiestudenten (EGS) hebben een achterstand wanneer ze starten met een studie in het hoger onderwijs. Die resulteert in een grotere kans om tussentijds te stoppen, minder goede studieresultaten en een slechtere positie op de arbeidsmarkt. Ik zal een EGS-traject ontwikkelen en implementeren. Het doel van dit project is om kansenongelijkheid te verkleinen. Het project bestaat uit drie modules die een verschillende vorm van achterstand aanpakken: de thuissituatie (over hoe om te gaan met de thuisomgeving), sociaal kapitaal, en toekomstgericht studeren.’

Markus Davidsen - docent Godsdienstsociologie (Leids Centrum voor Religiewetenschap)
Michaël van der Meer – docent vakdidactiek levensbeschouwing en religie (ICLON)

Teaching Fellowship Project: Een religiewetenschappelijke vakmethodiek voor de lerarenopleiding godsdienst/levensbeschouwing: Wereldgericht onderwijs voor een levensbeschouwelijk diverse samenleving
Thema: Houdbaar voor de toekomst

Davidsen over het project: ‘Dit project ontwikkelt een religiewetenschappelijke vakmethodiek voor de lerarenopleiding godsdienst/levensbeschouwing en komt daarmee tegemoet aan een urgente behoefte aan objectief en pluralistisch onderwijs over levensbeschouwing en religie in het voortgezet onderwijs. Concreet gaan we analysemodellen en werkvormen maken waarmee onze studenten – de toekomstige docenten – traditie-overstijgend en onderzoekend onderwijs kunnen geven over religieuze teksten en praktijken. Lerarenopleiders en studenten van andere universiteiten zijn bij het project betrokken en we hopen dat de nieuwe vakmethodiek door het hele land aansluiting zal vinden.’

Wil je meer informatie over de Comeniusbeurs of zelf ook een voorstel indienen? De Universiteit Leiden begeleidt docenten bij het opstellen van hun innovatievoorstel. Voor vragen over de beurs en de procedure kun je terecht bij Anna Terra Verhage, Strategie en Academische Zaken. Zie ook de algemene Comeniusbeurs pagina met meer informatie over de beurs en de procedure.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.