Universiteit Leiden

nl en

Vier vragen over de Leiden Law Academy aan teamleider Linda van Dun

Het Juridisch Postacademisch onderwijs (JPAO) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is per 1 mei 2023 verdergegaan onder de naam Leiden Law Academy. Een nieuwe naam voor het onderwijsaanbod voor professionals en de plek voor evenementen en congressen. Wat verandert er en wat wil het team de komende jaren bereiken? Deze vragen beantwoordt teamleider Linda van Dun.

Linda van Dun

Hoe is het om een nieuwe afdeling neer te zetten? Hoe heb je het aangepakt?​

Vorig jaar april ben ik gestart als teamleider bij de Leiden Law Academy. Omdat de afdeling uit veel nieuwe medewerkers bestond, kon ik een nieuwe afdeling neerzetten. Ik ben deze uitdaging vol enthousiasme aangegaan. Als eerst heb ik samen met het team de interne organisatie goed op orde gebracht. Er is direct gekeken hoe processen makkelijker en slimmer ingericht konden worden.

In augustus zijn er twee eventcoördinatoren aan het team toegevoegd en vanaf dat moment hadden we ook voldoende capaciteit om bijeenkomsten anders dan het postacademische-aanbod te ondersteunen, zoals congressen en symposia. Met de instituutscoördinatoren zijn we in gesprek gegaan over hun wensen rondom de organisatie van deze bijeenkomsten. Tevens zijn er heldere afspraken gemaakt met de stafafdelingen, wat heeft geresulteerd in een duidelijkere en transparantere manier van werken. Ook is er een adviesraad ingeregeld die zich tweejaarlijks buigt over de inhoud en kwaliteit van de juridisch pao-portefeuille, alsmede de thema’s die het komende jaar in de markt gaan spelen.

Ondertussen is de afdeling omgedoopt tot de Leiden Law Academy, met naast de huidige website voor het juridisch PAO een goed zichtbare pagina op de homepage (Zie Leiden Law Academy - Universiteit Leiden). Binnenkort is ook onze nieuwe brochure gereed, waarin alle informatie te vinden is over onze (vernieuwde) dienstverlening van Leiden Law Academy.

Wat gaat er veranderen? ​Wat houdt de nieuwe rol van coördinator in?

Waar de assistenten voorheen meer taakgericht werkten werken we nu met coördinatoren die van A tot Z bij het proces betrokken zijn. Vanaf de intake, planning en uitvoering tot aan de evaluatie en financiële afronding van een bijeenkomst. Na de zomer start in ons team een management-office-assistent die de coördinatoren gaat ondersteunen. De coördinator krijgt daardoor meer ruimte voor advies, contact met docenten en ontwikkeling.

De Leiden Law Academy wordt een plek voor vernieuwing, ontwikkeling en verbinding, in direct contact met juridische professionals. Een plaats met een flexibele infrastructuur voor maatwerk en vraagsturing, met professionele faciliteiten waaronder een congresorganisatie die afdelingen (ook gratis) mogen inhuren, en waar interne en externe stakeholders via debat, onderzoek, onderwijs, sponsoring en samenwerking elkaar versterken.

Wat gaat er voor de faculteit veranderen in de werkwijze?​

De faculteit zal merken dat wij letterlijk en figuurlijk beter zichtbaar zijn. We zullen de (staf)afdelingen vroeg in het proces betrekken zodat we beter kunnen zorgen voor de aansluiting op het primaire proces. We transformeren ons naar een goed geïntegreerde stafafdeling die de afdelingen en instituten ondersteunt en ontzorgt bij het ontwikkelen en uitvoeren van juridisch PAO. Het uitgangspunt daarbij is, dat het voor afdelingen aantrekkelijk moet zijn PAO-activiteiten te verzorgen.

Waar wil je over vijf jaar staan en wat wil je dan hebben bereikt?​

Dat we onder de ‘paraplu’ van de Leiden Law Academy een onderscheidend en divers aanbod kunnen bieden dat voortkomt uit de behoefte van de afdelingen- en de cursisten, rekening houdend met de facultaire ambities op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Het zou mooi zijn als Juridisch PAO de vierde pilaar van de faculteit wordt naast onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarbij ambieer ik dat we een echt topmerk zijn geworden waar we allemaal trots op zijn. Uiteraard streef ik naar groeiende tevredenheid van klanten (collega’s), deelnemers en medewerkers.

Na de zomer presenteren wij onze nieuwe afdeling aan de faculteit. Iedereen is van harte uitgenodigd om naar de mooie Sterrewacht te komen en daar kennis te maken met het team van de Leiden Law Academy. De uitnodiging hiervoor volgt.

Namens de faculteit der Rechtsgeleerdheid is Jean-Pierre van der Rest betrokken bij deze organisatieverandering.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.