Universiteit Leiden

nl en

‘Wij academici en docenten van Security Studies kunnen direct invloed uitoefenen op politiek veiligheidsbeleid’

De toekomst van het vakgebied Security and Global Affairs ligt in het onderzoek, de manier waarop veiligheidsanalisten van de toekomst onderwezen worden en de rol van de universiteit in veiligheidsproblematiek. In zijn oratie pleit Joachim Koops voor een meer integrale visie op onderzoek, onderwijs en academisch bestuur.

Waarom voeren mensen oorlog? Welk rol en invloed heeft vredeshandhaving? En hoe dragen regionale en globale organisaties bij aan het oplossen van veiligheids- en defensie problematiek? Zomaar wat vraagstukken die binnen Security and Global Affairs bestudeerd worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Joachim Koops, hoogleraar Security Studies, thuis is in veel verschillende onderwerpen.

Hij doet onder meer onderzoek naar onderwijs, de rollen van de Europese Unie, de Verenigde Naties en Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de manier waarop veiligheid wordt beheerd op globaal, regionaal en lokaal niveau. Koops: ‘Mijn belangrijkste focus is vredeshandhaving, vredesopbouw en de bescherming van burgers. Ik wil achterhalen wie en wat het meest bijdragen aan de opbouw van vrede en aan het voorkomen van conflicten.’ Andere onderwerpen waar hij zich mee bezig houdt zijn academische diplomatie en de rol van universiteiten in globale samenwerking.

Onderzoek, onderwijs en academisch bestuur

Het is ook in deze veelheid van onderwerpen dat Koops de onderliggende connectie tussen onderzoek, onderwijs, en academisch bestuur heeft opgemerkt. Deze zijn volgens hem essentieel in de studie van Security and Global Affairs. Koops: ‘Je kunt die drie elementen simpelweg niet scheiden. De toekomst van het vakgebied ligt natuurlijk in het onderzoek, maar ook in de manier waarop wij de veiligheidsanalisten van de toekomst onderwijzen en in de rol die de universiteit kan spelen bij regionale en globale veiligheidsproblematiek. Ik geloof er heilig in dat wij academici en docenten van Security Studies direct invloed kunnen uitoefenen op politiek veiligheidsbeleid, via ons onderzoek, via onze studenten en via initiatieven zoals Scholars at Risk waarin universiteiten een veilige uitvalsbasis zijn voor onderzoekers die op de vlucht zijn.’

Werken aan diplomatieke beleidsvraagstukken als student

Een concreet voorbeeld van deze invloed is te zien in Koops’ zelf opgerichte Bachelor vak Integrated Project Two. Bij dit vak werken studenten in teamverband zeven weken aan een echt beleidsvraagstuk. De vraagstukken zijn ingediend door overheidsorganisaties, internationale organisaties en ngo’s die in conflictgebieden werken. Het zijn ook deze organisaties die de oplossingen van de studenten beoordelen tijdens een eindconferentie. ‘Ieder jaar worden er wel een paar studenten uitgenodigd om hun oplossingen nogmaals te presenteren, alleen dan voor de achterban van de organisatie in kwestie’, zegt Koops trots.

De bescherming van burgers in steeds complexere conflict situaties

Tijdens zijn hoogleraarschap zal Koops zijn onderzoeksexpertise in de verschillende instrumenten en benaderingen voor de bescherming van burgers in conflictgebieden verder ontwikkelen, onder andere in relatie tot de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Koops heeft deze oorlog een grote invloed op zijn vakgebied. ‘Die oorlog laat talloze meedogenloze schendingen van mensenrecht en humanitair recht zien, waar burgers onder lijden. Het bewust vernietigen van civiele infrastructuur bijvoorbeeld, zoals elektriciteitsnetten en waterdammen, werkt genocide en ecocide in de hand. Het is daarom ontzettend belangrijk dat wij van Security and Global Affairs interdisciplinaire antwoorden formuleren waarin Europese en globale benaderingen van de bescherming van burgers, door bijvoorbeeld de Europese Unie, de Verenigde Naties en Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, centraal staan.’

Tekst: Sabine Waasdorp

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.