Universiteit Leiden

nl en

Afsluiting van het Legal Technologies Programma: ‘We kijken uit naar de verdere samenwerking met de Open Universiteit’

Op 30 juni 2023 vond de certificaatuitreiking plaats van de tweede succesvolle editie van het Leiden Legal Technologies Programma (LLTP) aan de Wijnhaven, Den Haag. Grondlegger van het programma, Jaap van den Herik, spreekt vol lof over de deelnemers die in september 2022 aan de cursus zijn begonnen. ‘Alle certificaten die zijn uitgereikt zijn uitstekend’, zegt Van den Herik en dat is een uitzonderlijke prestatie.

Bruggen slaan tussen juristen en informatici

Het Leiden Legal Technologies Programma is in 2020 opgezet door Jaap van den Herik en Jan Scholtes en bestaat uit vier modules van zes dagen elk. De modules worden afgesloten met een essay en de cursus met een Capstone -project. Het hoofddoel van de cursus is “Het bouwen van de LegalTech brug”. Daarbij gaat het erom de kloof tussen juristen en informatici kleiner te maken. Het besef dat het essentieel is voor juristen om vertrouwd te geraken met de technologie is steeds groter geworden door het toenemende aantal geautomatiseerde taken in de dagelijkse werkzaamheden. Het LLTP- programma biedt daarbij een vernieuwde kijk op de integratie van technologie in het juridisch domein en helpt bij het opdoen van kennis en vaardigheden. Dat geldt ook voor de technici die in de juridische sector werkzaam zijn. Het programma stoomt alle deelnemers klaar om een positief verschil te maken in hun eigen organisaties en om de juridische sector vooruit te helpen in de digitale transformatie. In de afgelopen jaren is de belangstelling gegroeid en is het programma doorgegroeid tot in de haarvaten van de Chat GPT-toepassingen. Het Capstone project is het sluitstuk van de opleiding. Het bevat een plan van aanpak specifiek gericht op de eigen organisatie in de vorm van een wetenschappelijke publicatie. Zoals gebruikelijk hebben de deelnemers ook dit jaar hun Capstone weer gepresenteerd voorafgaand aan de certificaatuitreiking.  

Vooruitgang

Met genoegen kunnen we stellen dat de deelnemers aan het programma dit jaar opnieuw waardevolle toepassingen ontwikkeld hebben die direct van invloed zijn op hun professionele leven (Openbaar Ministerie, Autoriteit Persoonsgegevens, Raad voor de Rechtspraak, DAS, Legal Issue Management bv). Ze hebben hun eigen organisaties onder de loep genomen en essays geschreven over diverse aspecten van legal technologies in de praktijk. De bundeling van ideeën werd vervolgens boeiend gepresenteerd tijdens de Capstone met onderwerpen variërend van het verrijken van online diensten met behulp van AI tot het verbeteren van de toegang tot het recht voor burgers. Daarnaast werden ook de gevaren en tekortkomingen van de nieuwe technologieën uitgebreid besproken. Bijvoorbeeld, hoe kunnen nieuwe methoden en technologieën op een veilige manier worden geïntegreerd binnen de politie? Een deelnemer benadrukte daarbij het belang van nauwlettend toezicht op de ontwikkeling en implementatie van AI, waarbij het volgen van ethische normen en verantwoordelijkheids-principes essentieel is om ervoor te zorgen dat AI op een veilige en verantwoorde manier wordt ingezet.     

Toekomst met de Open Universiteit

Met de certificaatuitreiking achter de rug, begint een nieuwe fase van groei en voortzetting van het programma. De Universiteit Leiden en de Open Universiteit slaan de handen ineen om een uniek Joint Legal Technologies Program (JLTP) te lanceren. Dit innovatieve initiatief brengt de expertise en middelen van beide universiteiten samen om professionals op het gebied van recht en technologie een uitgebreid en geavanceerd leertraject te bieden. Het programma streeft ernaar de deelnemers uit te rusten met de nodige kennis en vaardigheden om de uitdagingen en kansen van de digitale transformatie in de juridische sector mede vorm te geven. 

Een van de sleutelfiguren die betrokken is bij de voortzetting van het programma is Reijer Passchier, hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat aan de Open Universiteit en tevens verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Met zijn diepgaande kennis en expertise zal Passchier een waardevolle bijdrage leveren aan het programma. Zijn passie voor het vakgebied en zijn toewijding aan de ontwikkeling van professionals maken hem de ideale mentor om hen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun vaardigheden.  

Jaap van den Herik zal zijn expertise blijven inzetten als wetenschappelijk adviseur voor het vernieuwde Legal Technologies programma. Hierdoor kan het programma voortbouwen op het succes van het oorspronkelijke programma en zich verder ontwikkelen als een toonaangevend initiatief op het gebied van recht en technologie. 

vlnr Jaap van den Herik, Ingrid Vos (CPL directeur a.i.), Reijer Passchier

Meer weten over het Joint Legal Technologies Programma?Kijk dan hier. 

 Het Joint Legal Technologies Program heeft tot doel juristen van de toekomst te creëren en hen de vaardigheden te leren die nodig zijn om uit te blinken in het werk. Waar de uitvoering van de wet niet langer met hoofd en hand kan worden beoefend, komt legal technology om de hoek kijken. Dit maakt niet alleen de praktijk van de wet efficiënter, maar ook inhoudelijk beter.
 
De eerste cursus van het Joint Legal Technologies Program gaat op 8 september 2023 van start.in het gebouw van de Sterrewacht in Leiden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.