Universiteit Leiden

nl en

Lancering Academie voor de Rechtsstaat: ontwikkelen rechtsstatelijke antenne staat centraal

Het Centre for Professional Learning (CPL) van de Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut richten gezamenlijk de Academie voor de Rechtsstaat op. Met dit initiatief bieden zij vanaf eind september een cursus aan met verdiepende kennis en inzicht in de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat aan professionals die een directe rol spelen binnen het openbaar bestuur of daar intensief mee te maken hebben.

Erwin Muller: 'Er is onder professionals veel behoefte om het over die rechtsstaat te hebben'

‘We merken dat er onder ambtenaren, bestuurders, politici, journalisten, juridische adviseurs en andere professionals veel behoefte is om het over die rechtsstaat te hebben’, zegt Erwin Muller, decaan van de faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.  

Het gaat hierbij met name om reflectie op zaken die in het recente verleden onder hoge tijdsdruk moesten worden afgehandeld, zoals de pandemie. Of zaken waarbij veel is misgegaan, denk aan de toeslagenaffaire en de gaswinning. Welke rechtsstatelijke aspecten hadden beter moeten worden bewaakt? Wat kunnen we ervan leren? Door hier samen met wetenschappers en betrokken bestuurders op te reflecteren, ontwikkelen de deelnemers een ‘rechtsstatelijke antenne’ en het inzicht dat de Rechtsstaat nodig heeft.

Aalt Willem Heringa: 'Wat van waarde is verdient bestudering, debat en zorgvuldig behoud.' 

‘Waarom was er eigenlijk nog géén Academie voor de Rechtsstaat? Wat van waarde is verdient bestudering, debat en zorgvuldig behoud. Dus ook een Academie,  die is er nu’, zegt Aalt Willem Heringa, voorzitter van het Montesquieu Instituut. In het Montesquieu Instituut werken instellingen samen die zich vanuit diverse disciplines met de Rechtsstaat bezighouden: de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden, het Parlementair Documentatie Centrum in Den Haag, het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijks Universiteit Groningen, de sectie Staatsrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Een brede blik op de Rechtsstaat is hiermee in de Academie gegarandeerd.

Op 29 september start de eerste leergang, waarbij vijf fysieke lesdagen in het centrum van Den Haag de kern vormen. Wetenschappers bieden, naast verdiepende kennis, reflectie op de casuïstiek vanuit diverse disciplines. Daarbij leren de deelnemers met verschillende achtergronden diverse perspectieven op de rechtsstaat beter begrijpen door samen te werken aan actuele casuïstiek. Op deze manier bouwt de Academie mee aan het doorbreken van scheidslijnen die het functioneren van de democratische rechtsstaat bemoeilijken. 

Meer informatie over deze leergang

T: 070 800 9504 E: learning@fgga.leidenuniv.nl

Ga naar Academie voor de Rechtsstaat
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.