Universiteit Leiden

nl en

Toekenning 33 Kiem-beurzen voor nieuwe interdisciplinaire initiatieven

Maar liefst vijfenvijftig aanvragen zijn ingediend voor een Kiem seed grant, een initiatief voor het ontwikkelen van nieuwe interdisciplinaire, interfacultaire onderzoekssamenwerkingen en ontmoetingen. Maandag vond de loting plaats voor de toewijzing van 22 seed grants. Het College van Bestuur was zo onder de indruk van het aantal aanvragen dat het extra geld beschikbaar heeft gesteld en er uiteindelijk 33 projecten financiering hebben gekregen.

De afgelopen maanden zijn wetenschappers van Universiteit Leiden opgeroepen om projecten in te dienen die interdisciplinaire onderzoekssamenwerkingsverbanden stimuleren. Bij elke aanvraag moesten minimaal twee wetenschappers betrokken zijn, elk verbonden aan een andere faculteit. En omdat we jong talent de ruimte willen geven om ervaring op te doen, moest bij elke aanvraag minimaal één wetenschapper zijn betrokken die aan het begin staat van diens loopbaan. Caroline de Ruijter (SAZ) vertelde eerder over de achtergrond van de Kiem-beurzen: ‘Deze call is onderdeel van een grotere ambitie om interdisciplinair onderzoek aan de universiteit te stimuleren. Uiteindelijk komen er drie treden: Kiem, Groei en Bloei. De Kiem-beurs is bestemd als zaaigeld voor kleinere projecten over de grenzen van faculteiten heen, waar ook beginnende onderzoekers bij betrokken zijn, en bedraagt maximaal 10.000 euro per voorstel.’

Dit zijn de winnende Kiem-projecten

Omdat het aantal aanvragen het aantal beschikbare beurzen oversteeg, heeft maandag 10 juli, na een ontvankelijkheidstoets, een loting plaatsgevonden. 33 Teams kunnen van start met hun project.

Rector magnificus Hester Bijl: Ik ben blij met het resultaat van de Kiem-oproep, vooral met de diversiteit aan voorstellen en de verrassende samenwerkingen. Dit is weer een stap naar meer interdisciplinair onderzoek binnen de universiteit. Ik wens de teams veel succes en plezier bij het opstarten van hun projecten en kijk uit naar de resultaten.

De volgende Kiem-teams ontvangen een seed grant van maximaal 10.000:

Hoofdaanvrager Titel onderzoeksproject Samenwerkende faculteiten

Wiep Klaas Smits

Mining the genome of bacteria cultured from the stool of healthy humans

LUMC/FWN

Marta Elena Artola Pérez de Azanza

Screening Assay for Identifying Ligands Of RNA pseudoknots as new antibacterial and antiviral discovery platform

FWN/LUMC

Marieke Liem

Violence as a Population Health Problem

FGGA/FSW/LUMC

Kartica van der Zon

Oprichting kenniscentrum en ontwikkelplan m.b.t. interdisciplinaire samenwerking tussen Jeugdrecht & Pedagogische Wetenschappen

FdR/FSW

Olga Gadyatskaya

Ethics@ULEI: Organization of international seminar on ethics in teaching and research in cyber security and artificial intelligence

FWN/FdR/FGGA

Dario Fazzi

Beyond Risk? Understanding the Threats of the Anthropocene

FGW/FWN/FdR/FGGA

Bas Nijboer

Hoe maken we van interdisciplinaire samenwerking een succes

FGGA/FSW/FdA/FWN

Julia Henrich

Skills for interdisciplinarity and mental health in a complex work environment

LUMC/FSW/FdR/ICLON

Amanda Henry

Spark: Fire and Human Evolution

FdA/FSW/LUMC

Liesbeth van Vliet

Exploring Personal Connection in Serious Illness Communication

FSW/LUMC

Aris Politopoulos

Crafting Heritage Experiences: Fostering collective engagement with the past through Minecraft

FdA/FGW

Jiska Aardoom

Duurzame zorg: Hoe wordt dit ervaren door de patiënt?

LUMC/FSW

Daniela Vicherat Mattar

BOCA Building Other forms of Communicating the Academy

FGGA/FGW/IIAS

Akrati Saxena

The Impact of Affirmative Actions on International Academic Collaboration

FWN/FSW

Rebecca Schaefer

Mood and music in the brain: Influences of mental health on behavioral and neural correlates of music-based motor learning

FSW/LUMC

Carsten Stahn

Changing Approaches Towards Restitution and Return of Colonial Heritage: Tracing Experiences and Identifying Shared Decolonial Practices

FGW/FdA

Roos van Oosten

Academic conferences in the 21st century: practicing what we preach

FdA/FGGA/FdR

John Burton Kegel

The re-enchantment of infrastructure in Africa: Comparing Colonial and Contemporary Coastal Corridors

IIAS/FSW/FGW

Willem Jespers

Investigating the role of the H1N1 proteome as potential triggers of the auto-immune response leading to narcolepsy type 1

FWN/LUMC

Ksenia Fedorova

Exploring the Gap between Embodied Cognition and Generative AI

FGW/FWN

Samira Rezaei

Deep learning in scientific imaging: the intersection of astrophysics and medicine

FWN/LUMC

Mariska Kret

“Bridging Animal Affective Science and Emotion Psychology using Affective Computing” – a Leiden University pre-conference workshop at the International Society for Research on Emotion (SRE) in July 2024

FSW/FWN

Francesco Ragazzi

ReCNTR Lab: Multimodal Research Work-in-Progress Series

FSW/FGW/FWN

Laura van der Velde

Exploring facilitators and barriers for reducing stigma related to food aid through a camera lens: a participatory photovoice study among people experiencing food poverty

LUMC/FSW

Susana Valdez

Health and Migration: Understanding the use of AI and machine translation in doctor-patient communication

FGW/LUMC

Sarah L. Carthy

Hurting yourself to hurt others: Examining the role of counterfinality in antisocial punishment

FGGA/FSW

D.K. de Vries

Elaborating organ damage and kidney transplantation outcomes

LUMC/FWN

Olga Bogolyubova

Interdisciplinary Approaches to the Study of Safety and Danger in the Digital World

FGGA/FWN/FdR/FSW

Jorrit Smit

Excavating Fossilized Data. A cross-cut analysis of the ties between university research and fossil industries

FSW/FWN/FGGA

Tim de Coster

Cardiac Chaos Control study group

LUMC/FWN

Lydie Cabane

Protecting against disasters: interdisciplinary perspectives on the notion of protection

FGGA/FSW/FdR

Rosanne Govaarts

The developing brain in neuromuscular diseases

LUMC/FSW

Hendrik Vrijburg

Eliciting willingness to pay for domestic and international climate change policies

FdR/FGGA/FSW

Over de Kiem-beurzen

Of het nu om klimaatverandering, de volksgezondheid of kunstmatige intelligentie gaat: soms floreert wetenschap vooral wanneer verschillende disciplines de handen ineenslaan. Met de nieuwe kleinschalige Kiem-beurzen kunnen Leidse onderzoekers daarom samenwerkingsprojecten verkennen of opstarten met collega’s van andere faculteiten. Via de Kiem call heeft Universiteit Leiden 33 seed grants beschikbaar gesteld ter waarde van maximaal €10.000.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.