Universiteit Leiden

nl en

Hoogleraar Andrea Evers lid Wetenschappelijke Raad voor de Regering

Gezondheidspsycholoog Andrea Evers van de Universiteit Leiden zal op 1 januari 2024 toetreden tot de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR). Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met de voordracht van Evers voor benoeming door de koning tot raadslid. De WRR informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken.

Andrea Evers
Andrea Evers

Naast haar functie als hoogleraar is Andrea Evers verbonden aan de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam als Medical Deltahoogleraar Healthy Society.

De WRR werkt onafhankelijk, multidisciplinair en sector-overstijgend. Haar adviezen zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn.  Leden van de raad zijn onafhankelijk en functioneren zonder last en ruggenspraak.

Vertrouwen in de overheid

Ik ben uiteraard vereerd met deze voordracht’, laat Evers in een eerste reactie weten. ‘Vooral omdat er voor het eerst een gedragswetenschapper toetreedt tot de WRR. Het is mooi dat de WRR het belang hiervan onderkent in hun adviezen aan de regering, bijvoorbeeld voor het creëren van draagvlak en het versterken van het vertrouwen dat mensen in de overheid hebben. Ik kijk erg uit naar de bijdrage die ik op dit vlak kan leveren.’

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.