Universiteit Leiden

nl en

LeidenGlobal seminar-serie over interdisciplinariteit geeft je ‘vrijheid om creatief te denken’

In september start de LeidenGlobal seminar-serie ‘Beyond Discipline and Place in the Social Sciences and Humanities’. De serie, bedoeld voor PhD’s en Research-studenten, behandelt de vraag wat het betekent om interdisciplinair onderzoeker te zijn. ‘Deze seminars helpen je om jouw identiteit als wetenschapper te vormen’, zegt coördinator Noa Schonmann.

Interdisciplinair werken wordt steeds meer aangemoedigd binnen academische kringen en door financiers, met als belangrijkste reden dat het oplossen van complexe wereldproblemen vraagt om samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines. Maar in hoeverre klopt die gedachte? En wat is er allemaal voor nodig om je eigen wetenschappelijke vakgrenzen te overschrijden? De LeidenGlobal-lezingenserie ‘Beyond Discipline and Place in the Social Sciences and Humanities’, gericht op Research MA-studenten en promovendi, gaat in op deze vragen. ‘Deze serie geeft beginnende onderzoekers een idee van wat het betekent om zelfstandig onderzoek uit te voeren en om kritisch na te denken over hun eigen wetenschappelijke discipline. Deze serie helpt hen met het maken van de overstap van student naar onderzoeker’, zegt Noa Schonmann, universitair docent en trekker van de serie. Deelnemers kunnen de volgende dingen verwachten:

Interactieve reflectie op je eigen onderzoek

De seminars zijn interactief. Schonmann: ‘Acht sprekers vertellen over hun ervaringen tijdens onderzoek met interdisciplinair werken. Maar na deze presentaties verandert de bijeenkomst in een gesprek waarin studenten vragen kunnen stellen en kunnen reflecteren op hun eigen onderzoek en de disciplinaire implicaties. Drie sessies zullen workshops zijn waarin studenten kunnen nadenken over disciplinaire aspecten van hun eigen onderzoek. Het uiteindelijke doel van deze serie is dat deelnemers kritisch nadenken over de manier waarop ze zichzelf als onderzoeker, en hun onderzoek, willen positioneren ten opzichte van wetenschappelijke disciplines. En ten opzichte van instituten, zoals faculteiten, waarin de disciplines zijn ondergebracht. Daarnaast is de serie bedoeld om hen meer vrijheid te geven voor creatief denken en om meer inzicht te bieden in alles wat ervoor nodig is om wetenschappelijk disciplinaire grenzen te doorbreken.’ Naast de seminars schrijven deelnemers ook een ‘reflectiestuk’ over interdisciplinariteit en hun onderzoek, dat ze vervolgens met hun begeleider kunnen bespreken.

Bespreek praktische en ethische obstakels over interdisciplinariteit

Schonmann: ‘We vragen sprekers niet alleen zaken als: beschrijf je project en hoe ging je om met disciplinaire grenzen. Maar ook: wat gebeurde er toen je kritisch naar je eigen disicplinaire grenzen ging kijken? Wat stond er op het spel, wat was het effect van die beslissing? Bovendien gaat interdisciplinariteit over meer dan alleen de vraag of je op de gebaande paden blijft. Het draait ook om praktische en ethische obstakels. Praktisch gezien hebben onderzoekers meer tijd nodig om bekend te worden met een nieuw onderzoeksveld. Je moet ook een onderzoekspartner vinden en afspraken maken om effectief samen te werken. Daarnaast zijn er ethische aspecten die we moeten erkennen en verkennen. Wetenschappers aan een universiteit uit het globale zuiden hebben minder middelen en mogelijkheden om te reizen. Hoe makkelijk is het voor hen om op de ‘interdisciplinariteit-trein’ te springen?’

Ontmoet onderzoekers uit alle aangesloten LeidenGlobal-instituten

Misschien vormt deze serie ook het startschot voor jouw interdisciplinaire samenwerking, aangezien hij bedoeld is voor jonge onderzoekers van alle aangesloten LeidenGlobal-instituten (waaronder de Universiteit Leiden, het African Studies Centre en het International Institute for Asian Studies).

Tekst: Jan Joost Aten
Beeld: Unsplash

LeidenGlobal seminar-serie ‘Beyond Discipline and Place in the Social Sciences and Humanities’

Wanneer: 18 September – 11 December, op maandagen 16:15—18:00

Waar: Lipsius-gebouw, kamer 1.31

Meer informatie en inschrijven: je kunt je inschrijven tot maandag 11 september 2023, 12u via de Leiden Global website.

Vragen? Stuur een mail aan n.schonmann@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.