Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden publiceert lijst: onderzoekssamenwerking met fossiele industrie

De afgelopen tijd zijn er bij universiteiten meerdere protestacties en demonstraties geweest van mensen die zich keerden tegen samenwerking van universiteiten met de fossiele industrie. Ook in Leiden uiten studenten en medewerkers hun zorgen. We maken hierbij een lijst openbaar met een overzicht van onze onderzoekssamenwerking met de fossiele industrie.

De lijst met samenwerkingen was onder meer toegezegd aan studenten die tijdens de dies natalis eerder dit jaar protesteerden in de Pieterskerk. Ook medewerkers uitten eerder dit jaar hun zorgen over de samenwerking en startten een petitie. De universiteit luistert naar deze geluiden en doet meer.

Beleid

Zo staat de opening van het academisch jaar 2023-2024 van de universiteit op 4 september volledig in het teken van duurzaamheid. Op 27 september houden we ook een debat met onze medewerkers en studenten over het vraagstuk van samenwerken met de fossiele industrie. Het college van bestuur kan hierna eventueel besluiten of beleid moet worden aangepast.

Met ons onderzoek en onderwijs bijdragen aan een betere samenleving, dat is sinds jaar en dag de missie van de Universiteit Leiden. Daartoe werken onze onderzoekers samen met verschillende partners in binnen- en buitenland, ook met partijen die onder druk staan vanwege hun activiteiten in de fossiele industrie.

Samenwerking

Voorzitter van het college van bestuur, Annetje Ottow: ‘Aan het vraagstuk van de klimaatcrisis werken Leidse wetenschappers momenteel samen vanuit allerlei disciplines en dus ook met externe partners. In ons strategisch plan Vernieuwen en Verbinden – 2022-2027 – kiezen we heel bewust voor het verstevigen van al onze verbindingen: tussen wetenschapsgebieden, met de samenleving en binnen onze universitaire gemeenschap. Samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en private partijen in de industrie zijn hiervan een vanzelfsprekend onderdeel.’

Ottow vervolgt: ‘Samenwerkingen met organisaties in de energiesector, waaronder partijen die betrokken zijn bij de productie van fossiele brandstoffen, maken dus ook (nog) onderdeel uit van ons onderzoeksportfolio. We zijn ons ervan bewust dat onze onderzoekssamenwerking met de fossiele industrie vragen en dilemma’s oproept. De Universiteit Leiden wil over lopende samenwerkingen met de fossiele industrie open zijn, ook in het licht van de huidige maatschappelijke discussie en de vragen die er zijn, en publiceert daarom deze lijst.’

Zorgvuldig

De lijst bevat onderzoek dat met externe financiering tot stand komt. De totstandkoming ervan heeft even geduurd omdat we zorgvuldig te werk willen gaan, en we onder meer aan de (private) samenwerkingspartners toestemming moeten vragen de gegevens openbaar te maken. Bij de inventarisatie hanteren we als definitie: Fossiele industrie zijn bedrijven die zich bezighouden met de exploratie, winning en exploitatie van fossiele brandstoffen. De nu lopende onderzoeksprojecten in samenwerking met de fossiele industrie zijn weergegeven in de lijst. Het overzicht is een momentopname en zal worden geactualiseerd, als het nodig is.

Academische vrijheid

De Universiteit Leiden heeft academische vrijheid hoog in het vaandel staan, bij elke vorm van samenwerking met derden. Onafhankelijkheid, integriteit en maatschappelijk verantwoord handelen, alsook de dialoog binnen en buiten de universiteit zijn belangrijke componenten van onze werkwijze.

Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op via duurzaamheid@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.