Universiteit Leiden

nl en

Assessorpraat: Nova Verkerk volgt Anne Wellink op als assessor

Het afgelopen jaar behartigde Anne Wellink de belangen van studenten in het faculteitsbestuur. Vanaf september neemt Nova Verkerk het stokje van haar over. In dit interview blikken ze samen terug én vooruit op het assessorschap.

Wat doet de assessor?

Het faculteitsbestuur geeft leiding aan de faculteit en beheert de portefeuilles onderwijs, onderzoek en organisatie. De assessor zit als student-lid in het faculteitsbestuur en vormt de schakel met de studenten. Zij kunnen bij de assessor terecht met klachten, en voor suggesties en ideeën. Verder heeft de assessor, naast Studentenzaken, ook Arbeidsmarktoriëntatie, Diversiteit & Inclusie en Medezeggenschap als portefeuilles.

Anne Wellink

Zorgvuldig werken

In haar jaar als assessor heeft Anne veel geleerd over de universiteit, maar misschien nog zelfs meer over zichzelf. ‘Het was bijzonder om te zien dat je heel serieus genomen wordt en ook daadwerkelijk invloed hebt op het beleid van de faculteit. Het is een invloedrijke baan waarin je veel kan bereiken, omdat er een kort lijntje is met het faculteitsbestuur,’ vertelt ze. ‘Maar als je iets wilt uitzetten, zitten er vaak veel haken en ogen aan, dus ik heb geleerd om zorgvuldig te werk te gaan.’

De uiteindelijke resultaten die geboekt zijn, ziet Anne ook als de nalatenschap van de assessoren die voor haar kwamen. ‘Het is lastig om te zeggen dat ik dit en dat heb gedaan, want ik heb een heleboel initiatieven overgenomen die gestart zijn door voorgaande assessoren,’ zegt ze. Daarnaast is Anne ook zelf betrokken geweest bij een aantal projecten, zoals de studentenhuiskamer en een algemeen en subsidiehandboek voor studieverenigingen. ‘Zo heb ik mijn stempel kunnen drukken op het assessorschap.’

Nova Verkerk

Belangrijke stappen zetten

Aankomend assessor Nova is meer dan bekend met wat een assessor voor studenten kan betekenen. Afgelopen jaar vervulde ze de rol van voorzitter in de Historische Studie Vereniging Leiden (HSVL), de studievereniging van Geschiedenis, en had ze regelmatig contact met Anne. ‘We hebben veel aan de handboeken gehad die Anne voor de studieverenigingen heeft gemaakt. Dat is het mooie van het assessorschap: je kan wat betekenen voor je medestudenten door ervoor te zorgen dat ze zich gehoord en gezien voelen.’

Om dat te bereiken, wil Nova haar aandacht voornamelijk richten op diversiteit en inclusie, en studentenwelzijn. ‘Op beide gebieden zijn in de afgelopen jaren een aantal initiatieven geweest, maar er moeten nog belangrijke stappen gezet worden. Zo zijn sommige studenten niet op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is, omdat ze moeilijk te bereiken zijn. Ik wil proberen om beter tot studenten door te dringen,’ vertelt ze. Nova gaat zich hiervoor onder andere richten op de medezeggenschap van studenten. 'Ik wil dat studenten weten dat ze veel kunnen mee praten en dat er naar hen wordt geluisterd. Zo kunnen studenten lid worden bij de faculteitsraad of kunnen ze in adviesgroepen over belangrijke onderwerpen.’

Anne en Nova

Gouden tip

Hoewel het stokje officieel pas tijdens de start van het nieuwe academische jaar werd overgedragen, heeft Nova al enige tijd daarvoor in haar toekomstige kantoor doorgebracht om alle werkzaamheden een beetje eigen te maken. ‘Het is fijn dat ik al een beetje ingewerkt ben. Dan kan ik in september goed van start gaan en meteen iets voor de studenten betekenen,’ zegt ze.

Ook Anne heeft alle vertrouwen in haar opvolgster. Ze heeft nog wel een gouden tip voor Nova: ‘Je moet vooral vertrouwen in jezelf hebben. Je bent de enige student in het faculteitsbestuur, dus jij bent de expert op het gebied van studentzaken. Als studenten aan de bel trekken, vinden ze die kwestie belangrijk.’

‘Dat is een goede tip,’ reageert Nova. ‘Er zal altijd toch wel een bepaalde drempel zijn om een probleem of andere kwestie te melden, dus als studenten iets aangeven, is het belangrijk dat er iets mee wordt gedaan. Die gedachte zal ik zeker meenemen in mijn rol als assessor.’

Heb je een vraag voor Nova of wil je gewoon een keer met haar in gesprek? Stuur dan een mail naar assessor@hum.leidenuniv.nl. Je kunt haar natuurlijk ook altijd aanspreken als je haar in de wandelgangen tegenkomt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.