Universiteit Leiden

nl en

Graig Klein ontvangt ERC-startersbeurs

Graig Klein, universitair docent aan het Instituut Security of Global Affairs (ISGA), heeft van de European Research Council (ERC) een startersbeurs toegewezen gekregen voor zijn project TERGAP. Deze beurs van 1.500.000 euro biedt Klein en zijn onderzoeksteam de gelegenheid om onderzoek te doen naar de besluitvorming van terroristische groeperingen en strategisch geweld.

Het TERGAP-project onderzoekt hoe terroristische groeperingen de manier waarop zij geweld inzetten aanpassen als reactie op de manier waarop overheden demonstranten onderdrukken en veranderingen in het beleid en de praktijken op het gebied van terrorismebestrijding om nieuwe rekruten te werven. De onderzoekers hopen om patronen in geweld bloot te leggen door de doelstellingen van terroristische groeperingen nauwkeuriger te onderzoeken en te meten. 

Terroristische aanslagen voorspellen en de veiligheid van burgers vergroten

Het doel van het project is om terroristische aanslagen beter te kunnen voorspellen en daarmee de veiligheid van burgers te vergroten. Om dit te bereiken zal de onderzoeksgroep zich eerst richten op het opstellen van theorieën waarbinnen zij vergeldingsstrategieën willen introduceren om zo hypotheses te kunnen testen met behulp van bestaande datasets over terroristische aanslagen en overheidsrepressie.

Daarnaast is het de bedoeling om bestaande theoretische kennis en empirische testmethodes aan te vullen met opgedane kennis over terrorismebestrijding, hiervoor zullen twee nieuwe transnationale databases worden gecreëerd. De ene database richt zich op het coderen van beleid aan de hand van primaire documenten, terwijl de andere zich richt op acties en gebeurtenissen op het gebied van terrorismebestrijding.

De onderzoekers zijn van plan om grote taalkundige modellen te gebruiken voor het verzamelen, categoriseren en coderen van antiterroristische gebeurtenissen uit verhalen, nieuws- en mediaberichten.

Tot slot zullen ze analytische big data-tools toepassen om cruciale patronen in terroristisch geweld en adaptaties als reactie op antiterrorismebeleid en antiterroristische acties te identificeren.

‘Het beter voorspellen van terroristische aanslagen betekent dat we middelen voor nationale veiligheid efficiënter kunnen toewijzen, argumenten over de noodzaak van uitgebreide en invasieve surveillance kunnen aanvechten' - Klein

Waarom is onderzoek om terroristische aanslagen beter te kunnen voorspellen zo belangrijk?

Klein: ‘Het beter voorspellen van terroristische aanslagen betekent dat we middelen voor nationale veiligheid efficiënter kunnen toewijzen, argumenten over de noodzaak van uitgebreide en invasieve surveillance kunnen aanvechten, en mogelijk zou het de burgerlijke vrijheden en politieke rechten van burgers kunnen verbeteren door in kaart te brengen hoe overheidsrepressie en repressief beleid terrorisme kunnen vergroten en beïnvloeden.’

Waar gaat het onderzoeksteam deze financiering voor gebruiken?

Klein: 'De financiering zal worden gebruikt voor het inhuren van één promovendus voor vier jaar, één postdoc-onderzoeker voor twee jaar en maximaal zeven onderzoeksassistenten, maar ook voor deelname aan conferenties en andere technische en operationele kosten.' 

Wat betekent deze startersbeurs voor jou persoonlijk?

Klein: 'Ik ben met mijn gezin naar het buitenland verhuisd en bij het Instituut Security & Global Affairs van de Universiteit Leiden gaan werken omdat ik geloofde dat ik hier kon werken binnen omgeving met een sterke focus op onderzoek en ondersteuning. Deze ERC Startersbeurs bevestigt mijn keuze. Het is een ontzettende motiverende uitdaging om een onderzoeksteam te kunnen samenstellen dat de manier waarop we denken over het strategisch gebruik van geweld door terroristische groeperingen en andere gewelddadige niet-statelijke actoren kan veranderen en dat een impact kan hebben op de manier waarop andere onderzoekers terrorisme bestuderen.’

LEES OOK: Zeven Leidse wetenschappers krijgen ERC Starting Grant

ERC Starting Grants

De ERC-startersbeurzen zijn bedoeld ter ondersteuning van excellente hoofdonderzoekers in het carrièrestadium waarin zij bezig zijn om hun eigen onafhankelijke onderzoeksteam of -programma op te starten. Hoofdonderzoekers moeten aantonen dat hun onderzoeksvoorstel baanbrekend, ambitieus en haalbaar is.

Tekst: Graig Klein en Benedicte Dobbinga

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.