Universiteit Leiden

nl en

Het Arsenaal in gebruik: Hoe bevalt de nieuwe werkplek?

Om de tevredenheid over het gebruik van het vernieuwde Arsenaal te meten, is er een enquête uitgezet onder medewerkers. Lees verder voor de resultaten.

Nu de coronapandemie enige tijd achter de rug is en de ‘bewoners’ van het Arsenaal inmiddels een jaar echt gebruik kunnen maken van de werkplekken in het gerenoveerde gebouw, is een enquête uitgezet om de tevredenheid over het gebruik te meten. Medewerkers van het LUCAS en LUCL die werkzaam zijn in het Arsenaal zijn bevraagd over hun tevredenheid over de werkomgeving, werkplekgebruik en mogelijkheden voor overleg en ontmoeting. 36 medewerkers hebben de uitgebreide enquête ingevuld. 

Belangrijkste conclusies

Van de respondenten die de enquête hebben ingevuld, is 84% tevreden over de werkplek. 57% geeft aan dat de nieuwe werkplek het makkelijker heeft gemaakt om professionele taken uit te voeren. Voor 21% is dit juist moeilijker geworden en 21% merkt geen verschil. 71% ervaart het Arsenaal als een verbetering ten opzichte van de voormalige werkplek in Eyckhof/Van Wijkplaats en het Huizinga, terwijl 21% spreekt over een verslechtering.

Medewerkers maken voor hun werk het meest gebruik van hun werkkamer in het Arsenaal (53,6%). Daarnaast wordt gewerkt vanuit huis (18,9%) of wordt er college gegeven in een college- of werkgroepzaal (14,2%). Het meeste werk bestaat uit algemeen bureauwerk (27,4%) en bureauwerk waarbij de medewerker niet gestoord mag worden (18,4%). Onderwijsgeven kost gemiddeld 15,8% van de werktijd, gevolgd door 10,5% gepland overleg en 9,2% lezen.

Verder geeft 54% van de respondenten aan dat de werkplek in het Arsenaal niet tot meer of minder thuiswerken leidt. 23% geeft aan dat het wel tot meer thuiswerken leidt en nog eens 23% stelt dat zij meer naar de campus komt.

Voor overleg en ontmoeting maken medewerkers het meest gebruik van de eigen werkkamer, de vergaderruimtes en common room in het Arsenaal, of het Literair Café in het Lipsius. Op een schaal van 1 tot 5 worden het aantal ontmoetingsplekken (4,1), het aantal beschikbare werkplekken (3,9), het aantal overlegplekken (3,8) en de hoeveelheid en diversiteit van werk-, overleg-, vergader- en ontmoetingsplekken (3,8) positief gewaardeerd.

Aandachtspunten

Over het algemeen wordt de werkomgeving door de respondenten als positief beoordeeld. Uiteraard zijn ook verschillende aandachtspunten benoemd. Deze worden meegenomen bij de ontwikkeling van de andere gebouwen van Geesteswetenschappen in het kader van het Humanities Campus-project. Het is bijvoorbeeld nodig meer aandacht te hebben voor de werking van faciliteiten, zoals het bedieningspaneel van het licht en de temperaturen in de werkkamers, en het maken van afspraken bij het delen van een kamer.

Dank aan alle medewerkers die de moeite hebben genomen om feedback te geven. Met deze input blijven we werken aan het verbeteren van de werkomgeving, voor een productieve en comfortabele werkplek voor iedereen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.