Universiteit Leiden

nl en

Oncode Accelerator van start: patiënt centraal bij innovatieve ontwikkeling kankermedicijnen

Nog altijd lukt het niet om alle kankerpatiënten van de juiste behandeling te voorzien. Oncode Accelerator wil daarom de manier waarop we kankerbehandelingen ontwikkelen innoveren: binnen het programma wordt de patiënt centraal gesteld. Universiteit Leiden en LUMC gaan hier samen met andere partijen mee aan de slag.

Het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel duurt lang, is erg risicovol en kost veel geld. Daarnaast blijkt in de praktijk dat een nieuwe behandeling vaak slechts effectief is bij een deel van de patiënten waarvoor deze is ontwikkeld. Oncode Accelerator wil dit probleem aanpakken door de preklinische fase van therapieontwikkeling te innoveren. Friso Smit, co-executive director van Oncode Accelerator: ‘In deze vroege fase van ontwikkeling willen we de patiënt centraal stellen. Dat doen we via drie innovatieplatforms: goed gedefinieerde patiëntpopulaties, kunstmatig gekweekte miniatuurorganen en voorspellende modellen op basis van kunstmatige intelligentie.’

Die drie innovatieplatforms verweeft Oncode Accelerator met de bestaande expertise in Nederland op het gebied van vier type kankertherapieën (ook wel de vier werkstromen genoemd): kleine moleculen, therapeutische antilichamen, cel- en gentherapieën en therapeutische vaccins. Hierdoor kan beter worden voorspeld welke patiënt baat heeft bij een nieuwe behandeling.

De drie innovatieplatforms en de vier werkstromen.

Kleine moleculen

Universiteit Leiden heeft de leiding over twee onderdelen binnen Oncode accelerator. De eerste is de werkstroom kleine moleculen, waarin onderzoekers zich richten op het vertalen van fundamentele ontdekkingen uit de oncologie naar nieuwe medicijnen tegen kanker. Hiervoor is een publiek-privaat systeem gecreëerd waarin de nieuwste innovaties en hoogwaardige technologieën voor het ontdekken van geneesmiddelen worden gebundeld in een open platform. Dit systeem is erop gericht om relevante biologische doelwitten in het lichaam en kandidaatgeneesmiddelen in een vroeg stadium te bevestigen en de risico's ervan te verminderen. Hierdoor worden kwalitatief betere kandidaatgeneesmiddelen getest in dure klinische onderzoeken en worden minder patiënten blootgesteld aan ineffectieve of gevaarlijke geneesmiddelen.

Kunstmatige intelligentie

Ook over het platform kunstmatige intelligentie heeft Universiteit Leiden de leiding. Binnen dit platform wordt een op maat gemaakte toolkit ontwikkeld die het versnellen van het medicijnontdekkingsproces mogelijk maakt. Cruciaal is dat het platform in eerste instantie zal bestaan uit promovendi die fundamenteel onderzoek doen. In de tweede fase gaan wetenschappelijke programmeurs dit fundamentele onderzoek vertalen naar proof-of-concept. De AI-tools worden gecreëerd in nauwe samenwerking met academische en commerciële partners om hun relevantie te maximaliseren. Daaropvolgende toepassing op klinisch relevante datasets en samenwerking met de werkstromen en platforms zullen de ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe therapieën mogelijk maken.

Impact op patiënt en economie

Naast efficiëntere behandelingen voor patiënten is de verwachting dat Oncode Accelerator grote economische impact zal hebben. Het programma biedt de kans om innovatieve kankerbehandelingen sneller naar de patiënt te krijgen. De middelen die beschikbaar worden gesteld om deze ambitie te realiseren, maakt Nederland zeer aantrekkelijk voor (inter)nationale investeerders en voor het aantrekken van top talent.

Over Oncode Accelerator

Oncode Accelerator is een uniek landelijk samenwerking dat wordt gecoördineerd door zes partners: Universiteit Leiden, LUMC, Nederlands Kankerinstituut, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Stichting Oncode Accelerator. Oncode Accelerator verbetert en versnelt de ontwikkeling van nieuwe kankertherapieën door de patiënt eerder in dit proces te betrekken. Het programma is een gezamenlijke inspanning van meer dan dertig publieke en private partners uit het oncologie-ecosysteem. Oncode Accelerator wordt mede gefinancierd door het Nationaal Groeifonds en werkt samen met het ministerie van EZK en VWS. 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.