Universiteit Leiden

nl en

Opening academisch jaar in het teken van strategisch plan: ‘Ons kompas om beslissingen te nemen’

Op dinsdag 5 september trapte FWN het nieuwe academische jaar af. Een bijzondere editie; decaan Jasper Knoester presenteerde het nieuwe strategisch plan van onze faculteit ‘Verbinden vanuit nieuwsgierigheid’.

‘Het eerste volledige post-corona jaar hebben we achter de rug’, opende Knoester zijn speech. ‘We konden elkaar eindelijk weer ontmoeten’. En dat was ook belangrijk voor de totstandkoming van het strategisch plan. Er hebben heel veel mensen meegedacht, met verschillende achtergronden, expertises en interesses. Knoester: ‘Onze strategie is sterk gericht op de gemeenschap die we willen zijn, de manier waarop we samen willen werken en studeren, en de manier waarop we willen dat deze organisatie werkt en zich ontwikkelt.’

Aanpassen aan veranderende wereld

Voordat Knoester inging op de inhoud, lichtte hij toe waarom het plan er – na ruim tien jaar afwezigheid – nu wel moest komen. ‘De wereld om ons heen verandert voortdurend en zelfs als we van tradities houden, moeten we ons aan die veranderingen aanpassen. Het helpt om een leidraad, een kompas te hebben om ons te helpen beslissingen te nemen over hoe we ons aanpassen. Welke rol willen we als faculteit spelen in deze veranderende wereld? Wat voor organisatie willen we zijn voor onze medewerkers en studenten? En hoe passen we binnen de universiteit? Dat beschrijven we in ons strategisch plan.’

Zo willen we in de faculteit werken

Het creëren van het strategisch plan was volgens Knoester een prachtige reis, waarbij veel mensen betrokken waren die hij enorm dankbaar is. ‘Zonder jullie was de nieuwe strategie er niet geweest. Ik kan jullie niet genoeg bedanken.’ Het ontwerp van het strategisch plan is een voorbeeld van hoe we in deze faculteit willen werken, aldus de decaan. ‘We willen mensen van verschillende instituten, afdelingen, opleidingen, carrièrestadia en verschillende rollen in de faculteit met elkaar verbinden. Laat hen nieuwsgierig zijn naar elkaars interesses en expertises, ideeën uitwisselen en naar elkaar luisteren. Laat ze gedijen op wat ons bindt: een passie voor wetenschap. Zo geven we onze ideeën over de toekomst van de faculteit vorm.’

Hoe nu verder?

‘Voor elk gebied zijn plannen en actielijnen voor de komende jaren beschreven,’ licht Knoester toe. ‘En die gaan we niet allemaal tegelijk oppakken. We hebben vijf jaar de tijd. Er komt een uitvoeringsagenda waarin we afspreken wat we wanneer gaan doen. Het belangrijkste daarbij is dat we het samen doen. Ik kijk er enorm naar uit.’

Het bestuur van RISE biedt decaan Jasper Knoester het tweejaarlijkse verslag aan. V.l.n.r. Martina Vijver, Miranda van Eck, Jasper Knoester en Irene Groot

Tijd voor verbinding

Daarna was het aan RISE om hun tweejaarlijkse verslag aan te bieden. In een strak vormgegeven boekje staat wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd op het gebied van gender-gelijkheid binnen FWN.

En daarna kon de band gaan spelen, een drankje genuttigd worden en gingen zelfs bij sommigen de voetjes van de vloer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.