Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden en Oegstgeest realiseren groene, betaalbare woningbouw

De Universiteit Leiden start een tender voor de zoektocht naar een ontwikkelaar van de woningbouw in Nieuw Rhijngeest-Zuid, het Oegstgeester deel van het Leiden Bio Science Park. Op deze locatie zullen onder andere honderden betaalbare sociale en middeldure woningen en studentenwoningen worden gebouwd.

Volgens cvb-lid Martijn Ridderbos, die als lid van het college van bestuur vastgoed in zijn portefeuille heeft, laat de universiteit hiermee zien dat zij een belangrijke maatschappelijke partner in de regio wil zijn.‘Nieuw Rhijngeest-Zuid behelst het gebied tussen het deel van de A44 snelweg, waar Life Science & Health-gebouwen worden gebouwd, en de woningbouw die door ‘VOF aan de Rijn’ wordt gerealiseerd, legt Ridderbos uit. ‘Via de tender gaat de Universiteit in samenwerking met de gemeente Oegstgeest op zoek naar een geschikte ontwikkelaar voor de realisatie van een stedenbouwkundig plan, de bouw van de woningen en het ontwerp van de buitenruimte.’

‘Samen met de gemeente Oegstgeest wil de universiteit in Nieuw Rhijngeest-Zuid 300 studentenwoningen en 500 reguliere woningen (laten) realiseren’, aldus Ridderbos. ‘In de tender zijn trouwens alleen de 500 reguliere woningen opgenomen: de universiteit heeft namelijk al met de Leidse studentenhuisvester DUWO afspraken gemaakt over de realisatie van de 300 studentenwoningen. In de tender zelf gaat het om 125 sociale huurwoningen en 175 tot 225 woningen in het middensegment. Er blijft ruimte voor 150 tot 200 woningen in de vrije sector.'

Universiteit als maatschappelijke partner

Deelname aan deze tender sluit wat Ridderbos betreft goed aan bij de sociale visie van de universiteit: ‘Als belangrijke maatschappelijke partner willen wij structureel bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. De noodzaak om betaalbare huisvesting in onze regio te realiseren past hier volgens ons uitstekend bij. En omdat wij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, zijn we ook op zoek naar een stedenbouwkundig plan met een duurzaam karakter.’

De Universiteit Leiden en de gemeente Oegstgeest willen een langdurige samenwerking met de winnende ontwikkelaar afsluiten, vult Ridderbos aan. ‘Naast de 500 woningen moeten er voorzieningen als een sloepenhaven, horeca en winkels komen. Ook realiseert de ontwikkelaar de openbare ruimte; denk hierbij aan ontsluitingsstraten, groen, water, verblijfsruimte, parkeerplaatsen enzovoort.’ De universiteit geeft de gronden voor de realisatie van het plan uit in erfpacht (voor de huurwoningen) en verkoopt de grond onder de koopwoningen.

Duurzaam en groen

Zoals gezegd passen de plannen binnen de ambitie van de universiteit om een belangrijke maatschappelijke partner in de regio te zijn (en te blijven). ‘Met de realisatie van de honderden woningen komen we in de eerste plaats tegemoet aan de grote vraag naar betaalbare huizen’, legt Martijn Ridderbos uit. ‘Daarnaast speelt duurzaamheid, een van de speerpunten van onze universiteit, een centrale rol binnen dit project. We streven naar een duurzame ontwikkeling van deze buurt, met veel oog voor groen, water en een grote biodiversiteit. Wij vragen geïnteresseerde ontwikkelaars ook om stevig in te zetten op een prettige leefomgeving voor de toekomstige bewoners en een klimaat adaptieve wijk. Parkeerplaatsen moeten zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken, en er moet aandacht zijn voor de aansluiting van het plan op de bestaande woningen en bedrijven in het gebied. Het wordt een prachtige plek op een toplocatie: groen, duurzaam, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.’

Ook Joek Kruiderink, die als projectmanager van Leiden Bio Science Park (LBSP) betrokken is bij dit project, is enthousiast over de start van de tender. ‘Binnen het LBSP werken we langjarig aan de visie om een mix van functies te realiseren van bedrijven, kennisinstellingen, horeca, detailhandel en woningbouw. Ik vind het geweldig om die visie nu een stap verder te mogen brengen door een groot aantal betaalbare woningen in een prettige leefomgeving te realiseren. Een jarenlange voorbereiding zal in de komende maanden middels de tender ongetwijfeld zijn vruchten afwerpen.’

De tender is ondertussen gepubliceerd op Tenderned. Voor meer informatie over Nieuw-Rhijngeest Zuid: www.lbspvastgoed.nl en www.lbspprojects.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.