Universiteit Leiden

nl en

Vier vragen over waarom we gaan debatteren over samenwerking met de fossiele industrie

Op woensdag 27 september gaan we met elkaar in gesprek over onze banden met de fossiele industrie in relatie tot het thema duurzaamheid. Alle studenten en medewerkers zijn van harte uitgenodigd. Twijfel jij nog of je wilt komen? Mogelijk helpen deze vier vragen en antwoorden je bij je beslissing.

1. Waarom moeten medewerkers en studenten eigenlijk meedoen aan dit debat?

Omdat deze samenwerkingen ons allemaal aan gaan. Het is een ingewikkeld onderwerp dat velen van ons raakt en bij veel van onze medewerkers en studenten heftige zorgen en gevoelens oproept. Daarom willen we alle geluiden binnen onze universitaire gemeenschap een stem geven.

2. Kan het College van Bestuur deze kwestie niet zelf oplossen? 

Het College van Bestuur wil eerst achterhalen hoe studenten en medewerkers over dit onderwerp denken. Het past een universiteit als de onze om juist bij dit soort complexe kwesties met elkaar in gesprek te gaan. We hopen op 27 september met velen van jullie van gedachten te wisselen en zo samen nieuwe inzichten en kennis op te doen. Op basis hiervan kan de universiteit haar koers voor de toekomst bepalen.

3. Kunnen we niet gewoon stoppen met deze samenwerkingen in plaats van erover te debatteren?

Zo eenvoudig is het helaas niet. Als universiteit willen we met ons onderzoek meer inzicht krijgen in het wereldwijde klimaatvraagstuk en daarbij kennis ontwikkelen voor een duurzame toekomst. Veel onderzoek in samenwerking met de fossiele industrie gaat dan ook juist over duurzame energie. Door het radicaal stopzetten van deze projecten gaat waardevolle kennis mogelijk verloren. Bovendien kan een universiteit haar wetenschappers niet zomaar verbieden om met bepaalde groepen samen te werken: dat gaat tegen de academische vrijheid in. Tegelijkertijd betekent dit niet dat we geen nieuwe afspraken kunnen maken over met wie we samenwerken en onder welke voorwaarden we dat doen. Deze dilemma’s willen we graag samen met jullie onder de loep nemen.                                                                                                                                  

4. Ik ben geen uitgesproken activist of klimaatwetenschapper. Wordt mijn stem wel gehoord? 

Ja! Iedere student en medewerker van onze universiteit kan meepraten. We willen op een open wijze met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp en daarbij is ook zeker ruimte voor jouw mening en visie. We bieden tijdens het debat ruimte aan de proteststem, maar ook aan studenten en medewerkers die nog niet alles van het onderwerp af weten of die voor zichzelf nog geen standpunt hebben ingenomen. Er is genoeg plek in de zaal, dus meld je vooral aan. Je bent van harte welkom!

Banner: Markus Spiske via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.