Universiteit Leiden

nl en

AI voor FGW: ‘Juist als geesteswetenschapper heb je de tools om hiermee aan de slag te gaan’

Dacht je bij geesteswetenschappen ooit vooral aan boeken en archieven, inmiddels is ook AI niet meer weg te denken. Komend semester wordt daarom een nieuw faculteitsbreed vak geïntroduceerd, waarin je wordt meegenomen in deze ontwikkeling. Universitair docent en vakcoördinator Yann Ryan vertelt er meer over.

‘Het idee is dat we met een geesteswetenschappelijke bril naar AI gaan kijken’, legt Ryan enthousiast uit. ‘De manier waarop we omgaan met AI roept allerlei vragen op die juist wij als geesteswetenschappers goed kunnen beantwoorden. Wat is bijvoorbeeld de betekenis van auteurschap in relatie tot ChatGPT? En wat is kennis, als een computer alles weet? Als geesteswetenschappers hebben we de middelen om daar conceptueel over na te denken.’

Brede opzet

De colleges van de reeks worden gegeven door docenten uit de hele breedte van de faculteit, variërend van taalkundigen tot historici en filosofen. Die brede opzet is een meerwaarde van het vak, vindt Ryan, omdat het zich op deze manier niet beperkt tot één vakgebied of invalshoek. ‘AI heeft de potentie om veel leuke dingen te doen voor de geesteswetenschappen. We willen dus niet alleen kritisch ernaar kijken. Integendeel, we gaan ook laten zien wat voor interessante dingen wetenschappers aan deze faculteit ermee doen.’

Je kunt dan denken aan onderzoeken naar vertaalsoftware, maar ook naar toepassingen die historische teksten eenvoudiger te doorzoeken maken. Ryan: ‘Voorheen kon je misschien vijf handgeschreven teksten op een dag lezen, maar met nieuwe software kun je geautomatiseerd naar patronen in teksten zoeken. Daardoor kun je veel sneller te werk gaan, niet alleen in teksten, maar bijvoorbeeld ook in beeldende kunst. Daar gaan we het ook over hebben in het vak. Ik weet zelf bijna niets van kunstgeschiedenis, dus ik ben heel benieuwd naar wat collega’s hiermee doen en hoe dat uitpakt.’

Framework van onderzoek begrijpen

Studenten die bang zijn overspoeld te worden met technische specificaties en coderingsopdrachten, kan Ryan geruststellen: ‘Het vak wordt niet hands-on, dus je hoeft niet te kunnen coderen om deel te nemen. Ik hoop vooral dat we kunnen laten zien hoe het framework van dit soort onderzoek eruitziet, zodat studenten weten wat er op dit gebied gebeurt én hoe ze zelf onderzoek kunnen doen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.