Universiteit Leiden

nl en

Duurzaamheidsverslag 2022: minder CO2-uitstoot en een groenere bedrijfsvoering

De CO2-voetafdruk van de universiteit is opnieuw kleiner geworden. Dat blijkt uit het Duurzaamheidsverslag 2022. Ook is verder gewerkt aan het integreren van duurzaamheid in het Leidse onderwijs en onderzoek.

De Universiteit Leiden is zich bewust van haar rol in de samenleving en wil bijdragen aan een groene, gezonde en inclusieve campus. In 2022 zijn daarom – samen met medewerkers en studenten – stappen gezet voor de concrete uitwerking van de toekomstbestendige Duurzaamheidsvisie 2030. De belangrijkste doelen zijn: duurzaamheid in onderwijs en onderzoek, meer afvalreductie en -scheiding, vermindering van energieverbruik en aardgassen en minder vliegverkeer door leden van de universitaire gemeenschap. De universiteit vindt het belangrijk om transparant te zijn over de resultaten van haar beleid en legt in haar duurzaamheidsverslag (alleen digitaal beschikbaar) jaarlijks verantwoording af.

Duurzaam onderwijs en onderzoek

Het aantal opleidingen en vakken met aandacht voor duurzaamheid nam in 2022 toe. Een project dat onderwijs, duurzaamheid en citizen science samenbracht was de Leiden Municipality Challenge: een half jaar lang onderzochten studenten samen met Leidse inwoners hoe de stad nog duurzamer kan worden. Met het Global Challenges, Local Actions-project van het Leiden University College The Hague werd bovendien gewerkt aan lesmateriaal over duurzaamheid voor docenten. Zo hoeven zij niet zelf de vakliteratuur in te duiken om het thema te integreren in hun onderwijs.

Soms floreert de wetenschap vooral wanneer verschillende disciplines de handen ineenslaan. In de afgelopen jaren is ook het Leidse duurzaamheidsonderzoek sterker geclusterd, met samenwerkingen zowel binnen als buiten de universiteit. Zo begon in 2022 het project REEsilience, waarbij in een internationaal team wordt gewerkt aan het zelfvoorzienend maken van Europa op gebied van grondstoffen die nodig zijn voor de productie van magneten. Ook ging het brede samenwerkingsproject HiddenBiodiversity van start, dat zich gaat richten op ‘verborgen natuur’ in de stad, zoals schimmels, bacteriën, mossen en korstmossen en andere organismen. In Den Haag leverde het eerste project binnen het Buurtlab 070 – waarbij wetenschappers en bewoners samen oplossingen bedenken voor duurzaam leven in de wijk – mooie resultaten op.

En om écht van duurzaam onderzoek te spreken, moet dat onderzoek ook duurzaam worden uitgevoerd. In 2022 is daarom gestart met de pilot ‘Laboratory Efficiency Assessment Framework’ (LEAF). Het LEAF-programma biedt laboratoria ‘toolkits’ voor het berekenen van hun CO2-reductie, trainingen over duurzaamheid op de werkvloer en handvatten voor het duurzamer omgaan met onder andere afval, energie, water en apparatuur.

Duurzame campus

Ook in de eigen bedrijfsvoering neemt de universiteit haar verantwoordelijkheid, door zich aan te sluiten bij de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor 2030 en 2050 en door stevig in te zetten op het reduceren van de milieu-impact van de organisatie. In 2022 leidde dit onder meer tot het opwekken van meer eigen duurzame energie via ruim 3.400 zonnepanelen op de universitaire daken, en met de aanleg van warmte-koudeopslag, zodat er op termijn geen aardgas meer nodig is om de gebouwen te verwarmen. In de catering werden eveneens duurzame stappen gezet, met minder verpakkingsmateriaal in de universitaire restaurants en de introductie van de duurzame ‘Billie Cup’ koffiebeker in de cafés.

Bannerafbeelding: andreas160578 via Pixabay

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.