Universiteit Leiden

nl en

Kiem-project onderzoekt relatie tussen geweld en andere gezondheidsproblemen

'Violence as a Population Health Problem' is een van de 33 interdisciplinaire projecten die van start ging dankzij een Kiem-beurs. Het projectteam gaat in een grote patiëntendatabase op zoek naar verbanden tussen geweld en andere gezondheidsproblemen. ‘Geweld kan ook een uiting zijn van andere factoren’, licht Marieke Liem toe.

Geweld moet niet alleen moet worden beschouwd vanuit criminologisch perspectief; het kan ook een uiting kan zijn van onderliggende sociale, emotionele, mentale problemen, zegt hoogleraar Veiligheid en Interventies Marieke Liem. En andersom kan geweld weer leiden tot andere gezondheidsklachten. ‘In eerder onderzoek is bijvoorbeeld aangetoond dat mensen die zijn blootgesteld aan geweld in hun thuissituatie, later een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten of onbegrepen fysieke klachten. Je kunt je voorstellen dat in bepaalde huishoudens problemen clusteren. Bijvoorbeeld dat huishoudens waarin geweld plaatsvindt ook een hoge prevalentie van alcoholmisbruik te zien is. Of drugsmisbruik, of seksueel geweld, of tienerzwangerschappen.

Nieuwe database maakt onderzoek mogelijk

Het Kiem-project ‘Violence as a Population Health Problem’ wil die aannames nu expliciet gaan checken met behulp van de database ELAN van de Health Campus Den Haag. Deze databank bevat anonieme gegevens van ongeveer 1 miljoen patiënten in de regio Den Haag-Leiden, aangedragen door onder meer huisartsen en ziekenhuizen. Bovendien kunnen deze gegevens gekoppeld worden aan data van het CBS. ‘Dankzij deze gedetailleerde informatie kunnen we kijken naar individuen, hun huishoudelijke situatie en indicaties voor slachtofferschap van geweld. En hopelijk kunnen we dan straks uitspraken doen over de manier waarop bepaalde problematiek binnen huishoudens clustert en over manieren waarop die complexe problematiek zich uit. Het Kiem-project heeft een bescheiden budget. ‘De correlaties die we op die manier vinden, zijn hopelijk de opstap naar een groter project’, zegt Liem dan ook.

Interdisciplinair team

Het team is interdisciplinair en bestaat naast criminologe Liem onder meer uit een epidemioloog, een antropoloog, een aantal psychologen, een data scientist, sociaal geneeskundigen en huisartsen. ‘Daar word ik superblij van, om in zo’n team samen te werken met zeer gedreven individuen. We gaan met z’n allen twee dagen lang in een snelkookpan zitten, onszelf opsluiten en op basis van de pilot-data iets moois met elkaar schrijven. Het is dus fijn dat de universiteit, ook al is het maar met een klein bedrag, een mogelijkheid biedt om zo’n interdisciplinair initiatief op te zetten.’ Bovendien vormt het project ook een samenwerking tussen twee Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s, namelijk programma Sociale Veerkracht en Veiligheid en programma Population Health Living Lab The Hague.

Foto: Marco Bianchetti / Unsplash

Over de Kiem-beurzen

In juli 2023 ontvingen 33 onderzoeksprojecten aan de Universiteit Leiden van het College van Bestuur een Kiem-beurs van €10.000 voor een interdisciplinair initiatief. De Kiem-beurs is bestemd als zaaigeld voor kleinere projecten over de grenzen van faculteiten heen, waar ook beginnende onderzoekers bij betrokken zijn. De beurs is onderdeel van een grotere ambitie om interdisciplinair onderzoek aan de universiteit te stimuleren. Uiteindelijk komen er drie treden om vorm te geven aan die ambitie: Kiem, Groei en Bloei.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.