Universiteit Leiden

nl en

Minister Dijkgraaf naar Universiteit Leiden voor gesprek over gevolgen van oorlog tussen Israël en Hamas

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) sprak op 27 oktober op de Campus Den Haag met docenten en studenten van de Universiteit Leiden over de gevolgen van de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij wilde graag weten op wat voor manieren het conflict binnen de academische gemeenschap leeft. Tijdens een zeer open gesprek deelden docenten en studenten hun gevoelens en ervaringen.

De oorlog tussen Israël en Hamas raakt vele levens over de hele wereld, en leeft dus ook sterk binnen de Leidse universitaire gemeenschap, vertelde rector magnificus Hester Bijl bij aanvang. Sommige docenten en studenten zijn persoonlijk betrokken omdat ze uit de regio komen, bij anderen roept het soms sterke emoties op. Net als de minister was de rector benieuwd hoe de docenten en studenten deze periode beleven, en hoe de universiteit de eigen gemeenschap kan helpen.

Handreiking voor docenten nodig

Onder docenten bleek een grote behoefte te bestaan aan meer informatie over hoe je tijdens colleges omgaat met de gevolgen van dit conflict. Wat kan je doen om er op een goede manier aandacht aan te besteden, en hoe bespreek je met studenten het conflict, zonder in een geëmotioneerde discussie te belanden? Ook de ervaren docenten gaven aan dat dit behoorlijk lastig is. Tijdens het gesprek gaven meerdere docenten aan graag best practices met hun collega’s te willen delen. Daarnaast leek het hen goed wanneer er vanuit de universiteit een handreiking wordt gerealiseerd, met zowel achtergrondinformatie als tips over omgang met gevoelige onderwerpen in de collegezaal. Hierdoor zouden zij over betere handvatten beschikken om met dit soort kwesties om te gaan tijdens colleges. 

De handreiking voor docenten wordt op dit moment opgesteld en wordt op korte termijn gepresenteerd.

Veiligheid en informatie

Onder studenten is er vooral behoefte aan een gevoel van veiligheid en aan informatie over waar ze terecht kunnen met vragen, bleek uit het gesprek. Een studente vertelde dat zij en veel andere studenten mentale klachten hebben als gevolg van de oorlog. Israëlische en joodse studenten maken zich zorgen over familie en vrienden in de regio. Studenten met een persoonlijke band met Palestina of het Midden-Oosten voelen zich op hun beurt onveilig, omdat ze het gevoel hebben zich te moeten verdedigen en te moeten uitleggen wat hun standpunt is met betrekking tot Hamas. Beide groepen voelen zich niet altijd veilig op de universiteit, en er zijn studenten die aarzelen om naar de campus te komen.

Moeilijk om in gesprek te komen

Studenten met verschillende meningen en achtergronden komen maar moeilijk met elkaar in contact voor een goed gesprek, bleek tijdens de discussie met de minister. En dat is jammer, omdat zo’n gesprek juist een groot verschil kan maken, aldus twee aanwezige studenten. Zij voelen zich allebei betrokken bij het conflict en raakten na een recente bijeenkomst van hun studie over de oorlog met elkaar aan de praat. Het gesprek duurde maar liefst vier uur en verliep aanvankelijk moeilijk, verklaarden zij, maar het was goed om elkaar hierdoor beter te leren begrijpen. Meer studenten hebben zo’n gesprek nodig, aldus de twee, maar er is op dit moment geen platform waar ze terecht kunnen voor zulke ontmoetingen. Zij hopen dat de universiteit regelmatig bijeenkomsten wil organiseren om een dergelijke dialoog te kunnen starten. Misschien helpt dat tegen de polarisatie waar de gemeenschap nu mee te maken heeft, besloten ze hun verhaal.

In gesprek blijven

Minister Dijkgraaf gaf aan het einde van het gesprek aan dat hij ‘een hoop huiswerk’ meenam, waar hij de deelnemers erg dankbaar voor was. Hester Bijl gaf aan dat de universiteit gaat bekijken hoe zij docenten en studenten zo goed mogelijk kan helpen binnen de context van het huidige conflict. ‘Laten we in ieder geval met elkaar in gesprek blijven’, was de conclusie van alle deelnemers na afloop.  

Foto's: Marc de Haan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.