Universiteit Leiden

nl en

Nalaten aan de universiteit: een gift voor de toekomst

Heb je wel eens overwogen het Leids Universiteits Fonds in jouw testament op te nemen? Zo geef je toekomstige generaties wetenschappers en studenten de kans zich te ontwikkelen om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving en leven jouw idealen voort in de wetenschap.

Omdat niet al het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek wordt gefinancierd door de overheid, zijn bijdragen van donateurs onmisbaar. Door het Leids Universiteits Fonds (LUF) op te nemen in jouw testament kunnen jonge Leidse wetenschappers in de toekomst innovatief onderzoek doen dat bijdraagt aan een betere wereld. Of kunnen talentvolle studenten dankzij een beurs kennis en ervaring opdoen in het buitenland en organiseren studentenverenigingen studiereizen, symposia en culturele activiteiten. Op 7 november houdt het LUF een lunchbijeenkomst over nalaten aan de universiteit.

Samenleving van de toekomst

Oud-politicus van D66 en oud-hoogleraar van de Universiteit Leiden Laurens Jan Brinkhorst omschrijft zijn studententijd in Leiden als ‘bijzonder inspirerend’. Nu hij in de herfst van zijn leven is wil hij graag iets terug doen. ‘De studenten van nu geven vorm aan de samenleving van de toekomst. Dus wie net als ik veel te danken heeft aan diens studie en de ruimte heeft, zou ik willen oproepen bij te dragen aan de continuïteit van onderwijs en onderzoek.’

Als je geen testament opmaakt komt jouw nalatenschap toe aan de personen die volgens de wet jouw erfgenamen zijn. Wanneer je zelf wilt bepalen wie jouw erfgenamen zijn en bijvoorbeeld wilt nalaten aan een goed doel, moet je een testament maken. Dit document wordt door de notaris in nauw overleg met jou opgesteld.

Hartschade in kaart brengen

Arti A. Ramkisoensing werkt als cardioloog en onderzoeker op de afdeling Hartziekten van het LUMC. Zij ontving subsidie uit het Den Dulk-Moermans Fonds. Een fonds opgericht na ontvangst van een erfenis van de heer A.M. den Dulk. Met haar onderzoek probeert Ramkisoensing hartschade beter in kaart te brengen, zodat biologische therapieën voor het beschadigde hart kunnen worden ontwikkeld. ‘Dankzij de subsidie konden we de omgeving van de hartspiercel op een robuuste manier onderzoeken. Hierdoor heb ik een vraagstelling die ik al jaren had deels kunnen beantwoorden.’

Net als veel andere goede doelen staat het LUF geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat het LUF geen erfbelasting hoeft af te dragen over jouw nalatenschap. Daarmee komt alles wat je nalaat aan het LUF ten goede aan wetenschap, onderwijs en/of studenten.

Studenten een mooie kans geven

Als eerste van haar familie kon Elly van Dongen in 1971 aan de universiteit studeren, dankzij een beurs. ‘Er zijn nog steeds mensen die niet kunnen gaan studeren als er geen passende beurs voor ze beschikbaar is. Ik draag er graag aan bij dat studenten net als ik zo’n mooie kans krijgen zich te ontwikkelen.’

Steun toekomstige generaties van wetenschappers, academici, bestuurders en alumni die op uiteenlopende maatschappelijke posities het verschil maken door na te laten aan het LUF. Meer informatie wordt gegeven tijdens de lunchbijeenkomst op 7 november en is te vinden op de website van het LUF. Op 16 november start een campagne van alle Nederlandse universiteiten over nalaten aan een universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.