Universiteit Leiden

nl en

Inspiratiebronnen voor Leiders: Kennisverrijking in Workshops

Tijdens de Leiderschap onder de Loep conferentie op 26 oktober 2023 hebben deelnemers de mogelijkheid gehad om een tweetal workshops bij te wonen. Zij hebben hier nieuwe vaardigheden opgedaan, inzichten verworven en waardevolle connecties gelegd.

Onze workshops, geleid door deskundige trainers, hebben een diepere blik geworven op publiek leiderschap in diverse onderzoeken en in de praktijk. De diversiteit van de deelnemers heeft geleid tot boeiende discussies en het delen van unieke perspectieven. Hier vind je in foto's een sfeerimpressie en lees je meer over iedere workshop.

Voor het ontvangen van de workshop sides, kunt u mailen naar c.o.berger@fgga.leidenuniv.nl.  Vermeld daarbij de titel(s) van de workshop(s). Deze vindt u na de fotogalerij.

Workshops van het Leiden Leadership Centre

  • Leiderschap en de Menselijke Maat door Olaf Simonse (Universiteit Leiden) 

Hoe houd je rekening met het burger perspectief en het doenvermogen als publiek leider? En wat doe je als je het burgerperspectief wel mee wil nemen in beleid, maar hier te weinig tijd en ruimte voor hebt? Samen met de deelnemers is diep op deze vragen en dilemma's gereflecteerd.

In deze workshop is een sprong in de tijd gemaakt. De Sociale Verzekeringsbank is al bezig met vooruitkijken naar het jaar 2040. Wat zijn belangrijke thema’s voor de toekomst? En hoe komen we daar met behulp van leiderschap? Samen met deelnemers is gedacht aan de toekomst van de overheid! 

  • Verbindend Leiderschap in Ketens en Netwerken door Moniek Akerboom (LLC) 

In deze sessie gingen de deelnemers interactief aan de slag met de leiderschap kwartet. Op deze speelse wijze werd er dieper gekeken naar het onderwerp leiderschap in ketens en netwerken. Om effectief in ketens en netwerken te kunnen samenwerken zijn eerst de belangrijke ingrediënten van effectieve netwerken in kaart gebracht. En de valkuilen in deze samenwerking besproken. Tot slot zijn de deelnemers een aanzet gedaan tot een persoonlijk leiderschapsplan voor samenwerking in netwerken.

In deze workshop samen met JenV Academie is Lara van Osch dieper ingegaan op haar promotieonderzoek. De deelnemers hebben zo meer geleerd over gedeeld leiderschap in theorie en onderzoek, maar ook hoe dit tot uiting komt in de praktijk. Daarnaast is stilgestaan bij de rol van werken met de bedoeling in deze vorm van leiderschap. De boodschap die uit deze workshop naar voren kwam is: Iedereen kan deelnemen aan het leiderschapsproces. Het mooie hieraan is om elkaar over en weer te stimuleren en faciliteren om gedeelde doelen te bereiken. 

  • Leiderschap en Veerkracht: Leren van de OK door Eduard Schmidt (LLC)

Kunnen publieke leiders iets leren van leiderschap in operatiekamers (OK)? Jazeker! Werken op de OK vraagt van zorgprofessionals elke dag opnieuw topprestaties voor de patiënt. Onder soms hoge druk moeten professionals samenwerken om goede en veilige zorg te bieden. Dat vraagt om leiderschap dat kan bijdragen aan een goede teamomgeving waarin professionals individueel en als team veerkrachtig zijn en snel kunnen schakelen als de situatie daarom vraagt. Dr. Eduard Schmidt leerde de deelnemers in deze sessie aan de hand van concrete voorbeelden uit de OK, hoe leiderschap zelfs onder hoge druk kan bijdragen aan veerkrachtige professionals

Extern verzorgde workshops

  • De Illusie van het Politieke Primaat door Anchrit Wille (Universiteit Leiden)

Wille heeft de deelnemers wijs gemaakt over de politieke primaat. De politiek heeft de besluitvormingsrol bij het maken van beleid. Dit maakt dat de politiek macht heeft. Kent de politiek ook onzekerheid? Meer informatie over dit onderwerp vind je in de oratie van Dr. prof. Anchrit Wille. Lees het hier

Samenwerken zorgt voor meer impact. Door sterke samenwerkingen te verbinden, kan er eenduidig beleid worden gemaakt. Maar hoe ziet het samenwerken binnen de overheid eruit? In deze workshop stond het rijksbrede programma "Grenzeloos Samenwerken" centraal waardoor de deelnemers nu in staat zijn om opgavegericht te werken en buiten de eigen silo's te treden om verbinding op te zoeken.

  • Transititietaal: Woorden die Werken voor Duurzame Verandering door Jens van der Weele (Transitietaal)

In deze sessie werden de deelnemers meegenomen in de theorie van ons menselijk brein. Eerst werd de kennis verdiep over de psychologische behoeften als mens. Om vervolgens deze kennis toe te passen met praktische taaltechnieken ten gunste van de verandering die de deelnemers nastreven. De deelnemers zijn nu, door deze sessie, in staat taal effectiever toe te passen om je visie in praktijk te brengen.

  • Ambtenaren in de Samenleving: Verbindingen Smeden voor Impact door Celesta Braun (Universiteit Leiden) en Bert Fraussen (LLC)

In deze workshop werd gekeken welke positie ambtenaren hebben in de maatschappij. Hoe kunnen zij dichter tot de burger komen? En hoe maken zij impact? En wat is het belang hiervan van verbindingen zoeken met andere professionals binnen of buiten je eigen organisatie? Op al deze vragen is een antwoord geformuleerd tijdens deze sessie.  

Ervaringen van deelnemers

Wat vonden deelnemers van de workshops. We laten drie deelnemers aan het woord. Sandra Groeneveld is Chair bij het Leiden Leadership Centre. Matthijs van den Berg, Directeur Kennis bij de Inspectie van onderwijs. Masterstudent Psychologie Raymond Lagraauw aan Universiteit Leiden.

Sandra: "Wat mij bijblijft van de sessies die ik heb bijgewoond is empathie als cruciale factor voor het functioneren van overheidsorganisaties die de opgave centraal willen stellen. Voor leidinggevenden in de overheid betekent dat zij zelf nieuwsgierig zijn en bereid zijn om te luisteren, en ook dat zij dat in hun organisaties stimuleren."

Matthijs: "Ik volgde de workshop ‘Leiderschap voor de toekomst’ over het proces van toekomst verkennen zoals men dat bij de SVB doorloopt. Hoe zou de wereld, Nederland, het bestuur eruit in 2024? En wat betekent dat voor de rol van de SVB? Mooi om kennis van te nemen. Voor mij heel herkenbaar overigens. Als leidinggevende bij het RIVM was ik een tijd nauw betrokken bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen die men elke vier jaar maakt.

Ook schoof ik aan bij de workshop van Caelesta Braun en Bert Fraussen over Ambtenaren in de samenleving. De maatschappelijke opgaven van vandaag vragen verbindend leiderschap en drie opeenvolgende vragen kunnen helpen om tot goede belangenafwegingen: 1. Welke maatschappelijke waarden zijn in het geding? 2. Welke maatschappelijke partners spelen een rol? 3. Welke belangenafweging heeft plaatsgevonden?"

Raymond: "Ik heb de workshop van Eduard Schmidt over leiderschap op de OK en de workshop ''transitietaal'' van Jens van der Weele bijgewoond. De workshop van Eduard gaf een goede reminder dat het belangrijk is om aandacht te blijven besteden aan de 'mens', en niet enkel aan de taak. De workshop van Jens heeft me een goede refresher gegeven van het belang van taal! Uit de laatste workshop neem ik mee dat ik meer concreet, en positief taalgebruik toe ga passen om mijn medewerkers mee te krijgen in mijn plannen."

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.