Universiteit Leiden

nl en

De dag van Jasper

Jasper Knoester is de decaan van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. Hoe gaat het met hem, wat doet hij precies en hoe ziet zijn dag eruit? In elke nieuwsbrief geeft Jasper een inkijkje in zijn leven.

Maandag 30 oktober

‘Mijn eerste afspraak is vervallen, waardoor het een rustige start van de week is. Ik handel thuis een paar kleine zaken af en vertrek om tien uur naar Leiden. Het eerste agendapunt is meteen een feestje. In het academiegebouw is een ontvangst van een delegatie van de Universitas Gadjah Mada (UGM) uit Yogyakarta, Indonesië. Daar was ik afgelopen mei op bezoek met een Leidse delegatie geleid door collegevoorzitter Annetje Ottow. Na de informele inloop volgt het formele deel met toespraken en een tekenmoment.

Voor ons is dit een mooie gelegenheid, want ik mag een overeenkomst tekenen voor het opzetten van een laboratoriumfaciliteit voor zebravissen aan UGM met hulp vanuit onze faculteit. Wij mogen daar straks ook gebruik van maken. UGM heeft hiervoor een nieuw gebouw neergezet, dat we in mei al hebben mogen bewonderen. Deze faciliteit, die sterk lijkt op ons eigen zebravislaboratorium, maakt hechte samenwerking mogelijk, waarbij bijvoorbeeld promovendi een deel van hun tijd in Yogyakarta werken en een deel in Leiden. We zullen hiervoor een gezamenlijk promotieprogramma tussen beide instellingen opzetten. Het mooie is dat er nu al vanuit drie instituten interesse is voor deze samenwerking. Namelijk bij het LACDR, het LIACS en het IBL, waar door Herman Spaink de basis voor deze samenwerking is gelegd.

Na het tekenmoment volgen een informele discussie en een lunch. Het is een bijeenkomst met veel energie. In een tijd dat internationalisering helaas geregeld onder druk staat, is dit een waar feest van positiviteit en kansen zien.

Ik vervolg de dag ook in het academiegebouw. Met het faculteitsbestuur en een aantal collega’s uit het faculteitsbureau kijken we terug op de bestuursconferentie over Erkennen en Waarderen van vorige week en discussiëren we over het vervolg in de faculteit. We concluderen dat het een geslaagde bijeenkomst was, die een goede basis heeft gelegd voor volgende stappen. We zullen ons richten op twee sporen: ten eerste een aanpassing van ons loopbaanmodel voor academisch personeel. Ten tweede zullen we verkennen wat er al beschikbaar, of juist nog wenselijk is om ook ons ondersteunend personeel meer mogelijkheden en stimulansen te geven om zichzelf te blijven ontwikkelen.

We vervolgen als bestuur de middag met een overlegvergadering met de faculteitsraad in ons eigen vertrouwde gebouw. De raad is behoorlijk van samenstelling veranderd na de zomer en dat betekent dat we weer even vertrouwd moeten raken met elkaar. Met grote strategische onderwerpen op de agenda komend jaar zal het overleg intensief zijn. De constructieve sfeer in de vergadering van vandaag geeft echter veel vertrouwen dat we samen mooie dingen kunnen doen voor de faculteit.

‘Vanaf de hometrainer wissel ik met Annetje nog wat foto’s uit van het bezoek.’

Na nog een kort laatste overleg op mijn kamer ga ik snel naar huis, waar ik kook en eet met de kinderen. Xuefei is in het buitenland en Kamiel moet naar zijn basketbaltraining, dus de druk om snel een maaltijd op tafel te zetten is groot, maar het komt allemaal goed. Om 9 uur vind ik de rust om even zelf te gaan sporten. Vanaf de hometrainer wissel ik met Annetje nog wat foto’s en indrukken uit van de sessie met UGM waar de dag mee begon. Het was weer een mooie dag, die ik thuis rustig afsluit met een blik op de krant en wat hulp bij het huiswerk.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.