Universiteit Leiden

nl en

De dag van Jasper

Jasper Knoester is de decaan van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. Hoe gaat het met hem, wat doet hij precies en hoe ziet zijn dag eruit? In elke nieuwsbrief geeft Jasper een inkijkje in zijn leven.

Dinsdag 21 november

‘Ik word wakker met het goede bericht dat Xuefei vanuit Seoul is geland op Schiphol. Het zit mee, ze komt thuis nog net voordat ik naar Leiden vertrek. Zo hebben we elkaar in ieder geval nog even gezien. Extra fijn omdat ik vanmiddag vanuit kantoor naar Brussel zal vertrekken en morgen pas weer terugkom.

De ochtend staat in het teken van de bestuursvergadering. We hebben al weken een zware bestuursagenda en zijn steevast de hele ochtend bezig met overleg. Ook vandaag is dat het geval. Er liggen een aantal benoemings- en bevorderingsvoorstellen, aanvragen voor starters- en stimuleringsbeurzen en commissiebenoemingen. Veel tijd gaat naar onze financiële toekomst. Net als bij vrijwel alle faculteiten in het land is onze meerjarenbegroting een uitdaging die veel overleg vergt, binnen het bestuur, met de instituten en met het College van Bestuur. Gelukkig heerst er een sterk gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en gaan die overleggen constructief.

Ook het dossier Erkennen en Waarderen vraagt vanochtend veel tijd. We bespreken de manier waarop we dit belangrijke proces, dat moet leiden tot een modernisering van ons personeelsbeleid, gaan inrichten in de faculteit. Ook de opdracht aan een werkgroep die we in dit kader willen inrichten wordt uitvoerig besproken. We maken goede voortgang en eindigen met afspraken voor aanpassingen om tot een volgende versie van de opdracht te komen.

Tot slot besteden we ruim tijd aan het doornemen van scenario’s voor een mogelijke actie van End Fossil in een van onze gebouwen. Voor komende donderdag is een bezetting aangekondigd in een van de gebouwen van de universiteit. Welk gebouw is nog onbekend, maar we houden rekening dat het bij ons kan zijn. Gezien de aard van onze gebouwen, heeft de veiligheid daarbij onze grootste aandacht. Ook hier is goed contact met het College van Bestuur en de instituten van groot belang.

In de middag volgen nog drie afspraken, waarna ik snel naar het station loop om per trein naar Brussel te reizen. Morgen is daar een dag met overleggen van UNA Europa, de alliantie van elf Europese topuniversiteiten waar onze universiteit sinds anderhalf jaar lid van is. Ik vertegenwoordig de universiteit in de Research Strategy Group (RSG), waar wordt besloten over gezamenlijk onderzoeksbeleid en de opzet van onderzoeksprogramma’s. 

Onderweg lees ik stukken voor morgen. Zoals altijd zijn het lijvige documenten. Gelukkig wordt de voorbereiding uitstekend ondersteund door staf van de universitaire afdeling Strategie en Academische Zaken (SAZ). Dat helpt niet alleen bij het lezen, maar ook bij de bepaling van standpunten die ik in de vergadering ga innemen. Ondanks mijn vertraagde trein kan ik in Brussel nog net inchecken in het hotel voor ik naar een diner van de RSG ga. Bij de vergaderingen morgen zitten niet alleen de RSG-leden, maar ook een grote groep van andere bestuurders en ondersteuners, een setting waarin we elkaar niet goed leren kennen en uitwisseling van ideeën vaak traag verloopt. Het diner met alleen de RSG-leden biedt daar wel een goede gelegenheid voor en is zo een goede voorbereiding voor morgen.

Na het diner loop ik door de Europese wijk van Brussel terug naar het hotel. Niet het mooiste deel van de stad, maar je voelt je hier wel echt een EU-burger. In het hotel heb ik nog even contact met mijn gezin, lees ik de laatste stukken voor morgen en kijk ik naar voorbeschouwingen op de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. Het ziet er allemaal nog erg onduidelijk uit en ik weet nu al wat me morgenavond in de trein terug gaat bezighouden: komt Den Haag verder van Brussel te liggen of niet?’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.