Universiteit Leiden

nl en

De Humanities Campus ontwikkelt verder: ontwerpproces Cluster Noord van start

Nu Cluster Zuid de afrondende fase nadert, kijken we vooruit naar het volgende gebouw dat in het kader van de Humanities Campus ontwikkeld wordt: Matthias de Vrieshof (werknaam: Cluster Noord).

Binnenkort start het ontwerpproces voor een nieuw, modern faculteitsgebouw. Wanneer de verbouwing in 2028 is afgerond, worden hier het LUCL, een gedeelte van LUCAS, het Academisch Talencentrum, het Instituut voor de Nederlandse taal en een hub van het Universitair Facilitair Bedrijf gehuisvest.

Fijne werkplek met oog voor duurzaamheid

Het uitgangspunt voor Cluster Noord is dat het een aantrekkelijke, herkenbare plek moet worden voor de nieuwe bewoners van het gebouw. Een plek met veel daglicht, die ontmoeting tussen studenten en medewerkers faciliteert, en waar in een fijne omgeving ook rustig gewerkt kan worden. In Cluster Noord worden ruim 200 werkplekken en ongeveer 60 vergaderplekken gerealiseerd. Ook komen er zo’n 670 onderwijsplekken in drie hoorcollegezalen en 16 werkgroepzalen. Daarnaast is er ruimte voor het Writing Lab en Fonetisch Lab.

Duurzaamheid speelt, net als bij de andere gebouwen op de Humanities Campus, een hoofdrol. Cluster Noord wordt een energieneutraal gebouw, met rondom volop aandacht voor vergroening. Daarbij blijft de aantrekkelijke binnentuin van het Matthias de Vrieshof behouden en in de opzet van het nieuwe gebouw beter toegankelijk gemaakt. Verder worden groene daken gerealiseerd en wordt waar mogelijk materiaal hergebruikt, zoals het hout in de plafondplaten.

Planning

Begin 2024 is een eerste schetsontwerp voor het nieuwe gebouw gereed. Dit schetsontwerp wordt met de toekomstige gebruikers gedeeld. In 2024 worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd met de toekomstige gebruikers van Cluster Noord om hier feedback op te geven. De planning is vervolgens dat een definitief ontwerp in december 2024 klaarligt, dat vervolgens uitgewerkt wordt in een technisch ontwerp. Medio 2025 verwachten we het contract met de aannemer te kunnen opstellen.

Vervolgens worden alle bruikbare materialen uit het pand gehaald, waarna in 2026 overgegaan wordt tot de sloop van het huidige Matthias de Vrieshof. Of het hier gaat om sloop van het gehele pand, of dat de contouren van het huidige gebouw overeind blijven, wordt pas verder in het ontwerpproces duidelijk. In ieder geval zal Cluster Noord qua uitstraling aansluiten bij de andere faculteitsgebouwen aan de Witte Singel. Naar verwachting kan in 2026 de bouwfase van start, waarna onze faculteit volgens de huidige planning in 2028 een aantrekkelijk en duurzaam gebouw rijker is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.