Universiteit Leiden

nl en

Enquête over het jaargesprek van start

Sinds dit collegejaar is het reguliere resultaat- en ontwikkelingsgesprek (ROG) voor wetenschappelijk personeel vervangen door een jaargesprek. Om deze pilot te evalueren, gaat begin december een enquête van start.

In het nieuwe jaargesprek ligt de focus meer op ontwikkeling dan op resultaat. Samenwerking is belangrijker geworden en ook persoonlijk leiderschap en feedback (geven en ontvangen) spelen een grotere rol. Zo geven we meer ruimte om ieders bijdrage te erkennen en waarderen en investeren we in verdere ontplooiing van werknemers.

Deze nieuwe aanpak leidt tot positieve reacties, maar soms ook tot twijfel. Om in kaart te brengen hoe het jaargesprek nog beter kan, wordt begin december een enquête rondgestuurd, die je uiterlijk 31 december op een moment dat voor jou geschikt is kunt terugsturen.

We doen de evaluatie om het jaargesprek beter te maken, niet alleen voor FGW maar voor de hele universiteit. Jouw antwoorden zullen in belangrijke mate bijdragen aan het succes van deze pilot en worden gebruikt om onze initiatieven op het gebied van erkennen en waarderen verder vorm te geven. De uitkomst van de enquête moet er samen met de evaluatie van twee andere pilots (bij SOZ en FSW) toe leiden dat de nieuwe gespreksvorm verder verfijnd kan worden, zodat deze in de loop van 2024 universiteitsbreed in gebruik kan worden genomen.

Voor de leidinggevenden nog dit:

Om je de manier van jaargesprekken voeren eigen te maken, hebben we een aantal workshops georganiseerd. Deze maken duidelijk wat er in het nieuwe jaargesprek anders gaat. Wat staat centraal? En hoe vertaal je dat concreet naar het gesprek? Je leert hoe jij als leidinggevende de eigen regie van medewerkers stimuleert door anders te luisteren en vragen te stellen vanuit een open, ontvankelijke houding. Daarnaast is er aandacht voor de manier waarop je erkenning uitspreekt, feedback constructief benoemt en je beoordeling geeft. Er is nog plaats voor leidinggevenden in de workshop die op dinsdag 12 december wordt gegeven van 13.00 uur tot 15.30. De ervaringen van de deelnemers tot nu toe zijn positief. Als je wilt meedoen, kun je een mailtje sturen naar m.j.sluijs@hum.leidenuniv.nl.

Je kunt ook bij haar terecht met alle vragen over het jaargesprek, of bij de HR-adviseur van je instituut.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.