Universiteit Leiden

nl en

Symposium Social Citizenship and Migration – drie redenen om te gaan

Op 17 januari 2024 houdt het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Social Citizenship and Migration zijn jaarlijkse symposium. Leidse onderzoekers kunnen hun ervaringen delen met een groot netwerk aan collega’s met expertise op gebied van migratie en maatschappelijke effecten.

Het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma Social Citizenship and Migration kijkt niet alleen naar de migratie van mensen, maar naar ook de (vermeende) effecten ervan op beleid, op mensen en op de maatschappij. En daarmee, betoogt programmavertegenwoordiger Marlou Schrover, raakt het onderzoek aan een groot deel van de huidige politieke agenda. ‘We willen niet alleen praten over cijfers, zoals aantal verwachte migranten, of over migratie als gevolg van klimaatverandering. We kijken nadrukkelijk ook naar samenlevingen waar die migranten aankomen of doorheen reizen. Hoe gaan samenlevingen bijvoorbeeld om met toename in diversiteit als gevolg van migratie? En het antwoord daarop heeft weer alles te maken met hoe samenlevingen omgaan met andere vormen van diversiteit, zoals religie, klasse, gender of seksualiteit. De reactie van een samenleving op migratie zegt ook veel over de perceptie van burgerschap, of nationalisme.’

Leidse wetenschappers uit een breed scala van disciplines praten op 17 januari 2024 over hun onderzoek. Dan zal het programma Social Citizenship and Migration zich tijdens het jaarlijkse symposium weer in de volle breedte presenteren. Schrover noemt expliciet drie redenen om te komen:

1) Ervaar de meerwaarde van samenwerking met andere disciplines

‘Dit programma behandelt zeer diverse invalshoeken van migratie inclusief de oorzaken en gevolgen en alle punten die met migratie verbonden worden, onder meer vanuit een historisch, economisch en juridisch perspectief. In het begin van onze interdsciplinaire samenwerking merkten we dat het niet gemakkelijk was om elkaars taal te spreken: welk soort onderzoek vindt iedereen belangrijk, welke vragen stel je, wat versta je onder bepaalde termen. Pas als je dat echt begrijpt, kun je profiteren van elkaars expertise. Daarom is dit soort interdisciplinaire evenementen voor elke onderzoeker belangrijk.’

2) Verrijk je interdisciplinaire netwerk

‘Bij het indienen van aanvragen, zoals NWA, NWO of ERC, ligt vaak de nadruk op interdisciplinariteit. Nu kent iedere Leidse onderzoeker altijd wel iemand op een andere plek, maar je netwerk kan vast nog sterker. Een evenement als dit is nuttig om je netwerk te verstevigen en uit te breiden.’

3) De mensen in het programma hebben veel contacten met media en beleidsmakers

‘We hebben veel migratie-experts met een prominente rol in het publieke debat, in de media en die contacten hebben met beleidsmakers. Deze bijeenkomst is een uitgelezen mogelijkheid om ervaringen te delen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het leveren van een “soundbite” voor het journaal over complex en genuanceerd onderzoek? Hoe zorg je ervoor dat jouw wetenschappelijk werk niet wordt gepolitiseerd?’

Kijk hier voor meer informatie en aanmeldmogelijkheid voor het symposium

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.