Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden en gemeente Den Haag gaan samenwerken op gebied van duurzaamheid

De Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag tekenden op 1 november een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van duurzaamheid. Voornaamste doelen van de samenwerking zijn het opbouwen van een netwerk, kennis delen en het verkennen van mogelijkheden voor een Haags Klimaatcentrum voor inwoners.

Met deze overeenkomst gaan de gemeente Den Haag en de Universiteit Leiden een meerjarige samenwerking aan op het thema duurzaamheid. Binnen de universiteit is dit gedaan op initiatief vanuit het interdisciplinaire programma ‘Liveable Planet - Sustainable Futures’ en de Campus Den Haag. Doel is het uitwisselen van elkaars kennis en netwerken op het gebied van duurzaamheid, waarbij de verbinding tussen wereldwijde ‘global challenges’ en lokale vraagstukken in Den Haag wordt gelegd. Deze overeenkomst volgt op een al geruime tijd bestaande intensieve en bredere samenwerking met de gemeente Den Haag voor de doorontwikkeling van Den Haag als kennisstad. 

'Samen zorgen voor verandering'

Wethouder Arjen Kapteijns: ‘De Universiteit Leiden en de Gemeente Den Haag werken al samen op het gebied van duurzaamheid. De Universiteit Leiden heeft de kennis in huis als het gaat om het oplossen van complexe problemen. Dat is hard nodig om te de nodige stappen te zetten naar een duurzame stad. Door samen op te trekken en kennis te delen kunnen we samen komen tot concrete oplossingen voor nu én de toekomst.

Tijdens de bijeenkomst vertelden studenten Eva Suzanne Visser, Elise Chalcraft en Sam Hundersmarck (foto) over hun betrokkenheid bij het project.

Toepasbaar onderzoek

Tijdens de bijeenkomst hield Jan Willem Erisman, hoogleraar Environmental sustainability verbonden aan het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden en ‘Liveable Planet’, een lezing over de uitdagingen rondom klimaatverandering en het belang van samenwerken tussen de Universiteit Leiden en de Gemeente Den Haag. Hij benadrukte dat het belangrijk is om kennis te delen en te zorgen dat wetenschappelijk onderzoek toepasbaar is in de praktijk.  

Verrijking

Erwin Muller, bestuurder Campus Den Haag; ‘Den Haag is als tweede moederstad van de Universiteit Leiden een belangrijke partner voor de Campus Den Haag. Wij zien deze samenwerking als een mooie kans om de maatschappelijke impact van de universiteit op de stad verder te vergroten en ook het eigen duurzaamheidsonderzoek van de universiteit te verrijken met kennis en ervaringen vanuit de lokale praktijk.’

De samenwerking richt zich concreet op de volgende doelen:

  • Het uitwisselen en doorontwikkelen van kennis en netwerk in beide richtingen;
  • Het organiseren van lezingen of bijeenkomsten voor studenten, ambtenaren, en Haagse inwoners;
  • Het betrekken van studenten bij kennisvragen vanuit de stad, het maatschappelijke debat en actualiteiten, en de (ad hoc te bepalen) inzet van ambtenaren bij begeleiding, op een nader te bepalen betrokkenheidsniveau;
  • Gebruik van gemeentelijke kennis (met betrekking tot duurzaamheid en de eerdergenoemde thema's) voor onderzoek;
  • Het verkennen van de mogelijkheden voor een Haags Klimaatcentrum voor inwoners. Afhankelijk van de mogelijkheden worden er stappen gezet richting realisatie.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met liveableplanet@science.leidenuniv.nl   

Foto's: Fleur Beemster

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.