Universiteit Leiden

nl en

Verbeeldingskracht onderzoekers krijgt vrij ruimte met nieuwe Social Sciences and Humanities Labs

Er was veel belangstelling. Onder het oog van bijna honderd onderzoekers, ondersteunende collega’s en Martijn Ridderbos , vice-voorzitter College van Bestuur, opende Lotte van Dillen, onderzoeksdirecteur Psychologie en Saskia Goedhard, directeur Bedrijfsvoering Geesteswetenschappen samen op ludieke wijze het nieuwe lab met een klassieke psychologische dyadic game.

Nadat zes jaar geleden het eerste gesprek begon, vond afgelopen dinsdag 14 november de opening plaats van de Social Sciences and Humanities Labs (SSH-labs): een nieuwe state of the art onderzoeksfaciliteit van de Universiteit Leiden én een unieke samenwerking tussen de faculteiten Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen.

Creativiteit in onderzoek

Toen de onderzoekers van Geesteswetenschappen nog geen onderzoekslaboratoria hadden, kwamen ze al over de vloer bij de sociale wetenschappers in het Pieter de la Courtgebouw. Met vervolgens een verdere toename van de onderzoeken in de eigen labs van LUCL, is deze samenwerking voor labmanager Andreea Geambasu een goede vervolgstap. ‘Het gaat hierbij om het delen van ruimtes, kennis, expertise en perspectieven. Het biedt ruimte voor creativiteit in ons onderzoek.’

Slimme infrastructuur en spannende crossroads

Dit is een goed voorbeeld van de ambitie van de Universiteit Leiden om de interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. Met dit project is een volgende stap gezet om universiteitsbrede infrastructuur voor gedragswetenschappelijke labs te verbeteren. De komst van de SSH-labs is belangrijk voor de toekomstbestendigheid van het wetenschappelijk onderzoek.

Martijn Ridderbos, aanwezig bij de opening, herinnert zich de rondleiding in de kleine oude labruimtes met enthousiaste onderzoekers onder in het gebouw van de Faculteit Sociale Wetenschappen nog goed. Hij is dankbaar voor het vooruitstrevende initiatief met Rolf Oosterloo, Directeur Bedrijfsvoering Sociale Wetenschappen: ‘Slimmer gebruikmaken van infrastructuur door samen te werken. En niet alleen disciplinair of verdiepend, maar vooral spannende crossroads.

Virtual reality, dans of sport

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de labs gereed te maken als plekken waar een variatie aan onderzoek kan plaats vinden, voorbij wat nu mogelijk is in de standaardlabs. Denk aan virtual reality, dans of sport en klaslokaalopstellingen. Ook is er een skills lab gerealiseerd waar studenten en beginnende onderzoekers les krijgen in het uitvoeren van mensgebonden onderzoek. Ridderbos onderstreept hierin de rol van het ondersteunend personeel. ‘We kijken naar onderzoekers, maar dit is ook een mooie uitdaging om ondersteuners bij elkaar te brengen, die heel belangrijk zijn omdat zij het onderzoek mogelijk maken.’

De volgende stap

In de komende periode volgen de renovatie van de onderzoeksruimtes in het Pieter de la Courtgebouw en de beschikbaarstelling van de labs in het Lipsiusgebouw voor alle betrokken SSH-faculteiten.

Kom vooral eens zelf kijken naar de faciliteiten! De SSH-labs bevinden zich op de tweede verdieping van het Sylviusgebouw, Sylviusweg 72.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.