Universiteit Leiden

nl en

Eindejaarsboodschap van het CvB voor medewerkers en studenten

Zo vlak voor de feestdagen in deze donkere decembermaand, als we de kaarsen aansteken als bron van warmte en hoop, willen wij graag samen met jullie stilstaan bij het afgelopen jaar. Er is veel moois in gezamenlijkheid tot stand gebracht, maar er waren ook moeilijke momenten.

In de wereld is veel aan de hand: oorlogen, mensen op drift, onrechtvaardigheid, (de gevolgen van) de klimaatcrisis en nog veel meer. Er is veel menselijk leed en dat raakt ons allemaal diep – jullie, medewerkers en studenten, en natuurlijk ook ons.

Het roept ook existentiële vragen op. Wat betekent dit voor ons? Welke rol hebben wij als universiteit hierin te spelen? Wat is onze verantwoordelijkheid in deze polariserende maatschappij? Hoe kunnen we met onze kennis, ons onderzoek en onderwijs bijdragen? En daarnaast hebben we ook allemaal onze eigen emoties en meningen over wat er gebeurt.

Wij vinden het fijn en belangrijk om juist in deze tijd met elkaar in gesprek te blijven. Ja, we hebben veel kennis in huis en kunnen daarmee de samenleving duiding en context aanreiken en soms ook oplossingen, maar dit neemt de emoties niet weg. Het gesprek aangaan, ondanks dat wat ons verdeeld houdt, haalt de scherpte eraf. Zo krijgen we meer begrip voor elkaar. In het gesprek en in het contact met de ander ligt de kiem voor de oplossing van conflicten.

Dit is ook de essentie van onze kernwaarden: vrij, verantwoordelijk, vernieuwend en verbindend. Laten we toch vooral ook die verbinding blijven zoeken. Vrij, maar ook verantwoordelijk, met respect voor elkaar. Laten we al die mooie parels die we in huis hebben blijven koesteren. Juist die rechtvaardigen onze academische vrijheid.

De voorwaarde om dat goed te kunnen doen is dat we een inclusieve gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis voelt en kan bijdragen, van welke nationaliteit, afkomst of oriëntatie ook. Hier moet je in vrijheid en veiligheid kunnen zijn wie je bent en op een respectvolle wijze tegen de ander kunnen zeggen wat je vindt. We realiseren ons dat dit niet altijd eenvoudig is en dat dit juist in moeilijke tijden veel van ons vraagt. Toch zien we veel mooie voorbeelden van waardevolle ontmoetingen en gesprekken. Laten we hier in deze periode nog eens samen bij stilstaan en ons richten op dat wat ons verbindt.

Wij willen het jaar 2023 met een groot gevoel van trots afsluiten. Trots op onze mooie universiteit en op al het prachtige werk dat we dit jaar met elkaar hebben verricht. Dit zorgt voor veel vertrouwen in de toekomst. Jullie, onze medewerkers en studenten, waren hierbij onmisbaar. En daar willen we onze grote dank en waardering voor uitspreken.

Wij wensen jullie fijne feestdagen toe en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar.

Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos
College van Bestuur

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.