Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeken naar biodiversiteit in voedsel- en sierteelt van start

Twee Leidse onderzoeksprojecten die zich focussen op het vergroten van de biodiversiteit van het Nederlandse productiesysteem voor voedsel en sierteelt, kunnen van start dankzij financiering binnen de KIC-call van NWO.

De productie van voedsel en sierteelt in Nederland kenmerkt zich door zeer hoge opbrengsten, mede dankzij het gebruik van kunstmest en pesticiden. En vanwege een focus op de teelt van een beperkt aantal gewassen in monoculturen. Wat betekent dat per seizoen één soort gewas op hetzelfde veld wordt verbouwd.

Helaas gaat dit ten koste van biodiversiteit door een verschraling van het bodemleven en een afname van natuurkwaliteit rondom akkers en het water. Dit maakt gewassen vatbaarder voor ziektes. Ook leidt dit tot een afname van natuurlijke plaagbestrijders, waardoor plagen een grotere impact hebben op gewassen. De twee onderzoeksprojecten hebben een duidelijke focus op het vergroten van de biodiversiteit en het weerbaarder maken van belangrijke gewassen voor het primaire productiesysteem.

Vijf miljoen euro beschikbaar

In totaal is er vijf miljoen euro beschikbaar, verdeeld over drie projecten. Universiteit Leiden is de hoofdaanvrager bij twee van de drie projecten. Voor elk project is een consortium opgesteld waarin onderzoekers samenwerken met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

De projecten waar Universiteit Leiden bij betrokken is:

Project: Boosting Biocontrol with Biodiversity in and around greenhouse production systems
Hoofdaanvrager: Peter van Bodegom, hoogleraar Milieubiologie

Natuur-inclusieve tuinbouw die gebruikmaakt van de beschikbare biodiversiteit binnen en buiten de kas kan een oplossing zijn voor de huidige hoge emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten. In het project onderzoeken de onderzoekers de biologische mechanismen, de sociale barrières en rendabele businessoplossingen om natuur-inclusieve tuinbouw te promoten en een toekomstbestendige 'license to operate’ te realiseren voor de Nederlandse tuinbouw.

Project: Increasing above- and belowground biodiversity in arable leek cultivation to stimulate pest control by natural enemies
Hoofdaanvrager: Martijn Bezemer, hoogleraar Ecologie van plant-microbe-insect interacties

Prei is een belangrijk gewas, vooral op zandgrond. Het plaaginsect trips is een groeiend probleem in de preiteelt waardoor bespuitingen meerdere keren gedurende het seizoen nodig zijn. Dit leidt tot problemen met biodiversiteit en gezondheid. Samen met de sector ontwikkelen onderzoekers praktische kennis over het stimuleren van natuurlijke vijanden van trips met behulp van bloeiende planten en bodembewerking. Dit doen ze in veldexperimenten en - met telers - op preivelden. Samen versnellen ze de transitie naar duurzame tripsreductie in de teelt van prei en andere gewassen, met minimale inzet van bestrijdingsmiddelen, meer biodiversiteit en een verbeterde bodemgezondheid.

Foto: Pixabay

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.