Universiteit Leiden

nl en

Kijk terug op de Psychologie Onderwijskick-off 2024

Op 25 januari vond de jaarlijkse Onderwijs Kick-off plaats. De dag stond in het teken van activerend onderwijs, de mogelijkheden van GenAI voor docenten en een 'serious game' rondom het nieuwe rooster met blokken van 7 lesweken.

De jaarlijkse Onderwijskick-off is hét moment om de algemene kaders voor het psychologieonderwijs te bespreken en vormt de start van het bijwerken van cursussen voor het nieuwe academische jaar. Wat waren de onderwerpen van de dag?

Activerend leren

Onder leiding van Kiki Zanolie en Bryant Jongkees onderzochten collega's hoe activerend leren bij studenten het best gestimuleerd kan worden.

Zanolie liet zien hoe ze in haar curses gebruikmaakt van kennisclips, quizzen en een duidelijke structuur in Brightpace om studenten te begeleiden bij hun zelfstudieactiviteiten.

Jongkees legde uit hoe zijn cursus gebruik maakt van de TBL-methode (Team Based Learning) om uitgebreidere interactie in de klas te stimuleren.


GenAI voor docenten

Samen met Mieneke van der Salm (SOLO) werden de mogelijkheden verkend die GenAI (ChatGPT) biedt aan docenten om zowel de werkdruk te verminderen als de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Het nieuwe jaarrooster (serious game)

In deze hands-on "serious game" sessie, geleid door collega's van LLInC (Anthea Aerts en Marijne Sherjon), verkenden de deelnemers hoe docenten hun cursusontwerpen kunnen heroverwegen binnen het kader van het nieuwe jaarrooster.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.