Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe samenstelling faculteitsbestuur

Per 15 februari 2024 kent de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden een nieuwe samenstelling van het faculteitsbestuur.

Van links naar rechts: Hannah Saberi, prof. Jan Crijns, prof. Suzan Stoter en Drs. Gertjan Boshuizen RC.

Prof. Jan Crijns zal de positie van vice-decaan gaan vervullen met een brede portefeuille met daarin onder meer Onderwijs. Prof. Suzan Stoter gaat bestuurlijk de portefeuille Onderzoek combineren met haar decanaat. De decaan krijgt daarbij ondersteuning van prof. Janine Ubink in een nieuwe positie als directeur Onderzoek. Met Gertjan Boshuizen (directeur Bedrijfsvoering) en Hannah Saberi (assessor) is daarmee het faculteitsbestuur compleet en gaat het bestuur met vertrouwen de komende periode tegemoet, samen met de wetenschappelijk directeuren, de medewerkers en de studenten.

Veel dank gaat uit naar prof. Jan Adriaanse en prof. Janine Ubink die de portefeuilles Onderwijs en Onderzoek sinds 1 juli jl. ad interim hebben ingevuld en zo een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de continuïteit van het bestuur en het onderwijs en onderzoek. Naast het feit dat prof. Janine Ubink betrokken blijft, is het faculteitsbestuur verheugd dat prof. Jan Adriaanse als adviseur kernvisie een bijdrage wil blijven leveren aan het besturen van de faculteit.

In verband met de benoeming van prof. Jan Crijns tot lid van het faculteitsbestuur, loopt momenteel een procedure voor de ontstane vacature van wetenschappelijk directeur Strafrecht & Criminologie. Bij het instituut Fiscale en Economische Vakken is momenteel prof. Jean-Pierre van der Rest wetenschappelijk directeur ad interim, ook daar loopt een procedure voor de benoeming van een vaste wetenschappelijk directeur. Over de invulling van deze posities zal separate communicatie volgen.

Rector magnificus Hester Bijl is verheugd over de samenstelling van het faculteitsbestuur van de rechtenfaculteit: ‘De faculteit heeft met deze nieuwe inrichting en bestuurlijke samenstelling een combinatie van Leidse ervaring en realisatiekracht. Prof. Jan Crijns heeft een uitstekende staat van dienst en ruime bestuurlijke ervaring als wetenschappelijk directeur en portefeuillehouder Onderwijs Campus Den Haag. Wij hebben als College van Bestuur het volle vertrouwen in de verdere ontwikkeling van onze rechtenfaculteit.’

Suzan Stoter: 'Ik ben blij met deze samenstelling en het feit dat prof. Jan Crijns bereid is om het vice-decanaat op zich te nemen. De benoeming heeft de steun van de wetenschappelijk directeuren en de faculteitsraad, dat vind ik heel belangrijk. Onze volle aandacht gaat de komende bestuursperiode onder andere uit naar de vernieuwingen in de bachelors Rechtsgeleerdheid en Criminologie, het onderzoek en een professionele en financieel duurzame faculteit’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.