Universiteit Leiden

nl en

Freya Baetens ontvangt Francqui-leerstoel

Hoogleraar Europees Recht Freya Baetens heeft een leerstoel gekregen van de Francqui Stichting in België. Deze is haar aangeboden op basis van de invloed van haar werk op de wetgeving en beleidsvorming in Europa en daarbuiten.

Een prachtige blijk van waardering en erkenning

Baetens noemt de toekenning een 'prachtige blijk van waardering en erkenning'.

'Ik voel me enorm vereerd omdat ik (zoals wellicht vele andere onderzoekers) bij elke publicatie me wel eens afvraag: maakt dit nu enig verschil in de 'echte' wereld? En dan een dergelijke prijs krijgen, met de vermelding dat dit aan mij toegewezen is omdat mijn onderzoek een positieve invloed heeft gehad op regelgeving en rechtspraak op zowel regionaal, nationaal, als internationaal niveau, dat is toch wel een opsteker.'

Een brug tussen de universiteit en de buitenwereld

Francqui-laureaten dragen niet alleen bij aan lopend onderzoek, maar zij dienen ook als inspiratiebron voor andere onderzoekers en studenten. Baetens zou onderzoekers en studenten graag mee willen geven om de praktijk niet uit het oog te verliezen. 'Als ik zelf terugdenk aan de professoren van wie ik het meest geleerd heb, dan waren dat steevast mensen die ook in de praktijk stonden (als advocaat, arbiter, bedrijfsjurist, notaris, etc.). Praktijkinput kan ook onderzoek verbeteren ('kruisbestuiving') dus laten we op zoek blijven naar manieren om een brug te vormen tussen de universiteit en de buitenwereld.'

Lezingenreeks: Challenging Common Conceptions of Public International Law

Naar aanleiding van deze leerstoel gaat Baetens een inaugerele rede geven voor een breed publiek, gevolgd door een viertal lezingen specifiek voor studenten en academici in de rechtsgeleerdheid. Het thema van haar lezingenreeks is: Challenging Common Conceptions of Public International Law (‘Gebruikelijke Opvattingen over het Internationaal Publiekrecht Uitdagen’). Het doel is om de fragmentatie van het internationaal recht te overstijgen door fundamentele ideeën te ontleden en verhelderen die gemeenschappelijk zijn aan verschillende deelgebieden binnen het internationaal publiekrecht, waaronder het economisch recht, de mensenrechten en het zeerecht.

Een Francqui-leerstoel wordt toegewezen na een zeer competitief proces waarin elke wetenschapper, waar ook ter wereld, binnen elk vakgebied of elke discipline, door Belgische universiteiten kan worden voorgedragen op basis van uitmuntende academische verdiensten, inclusief de impact van hun onderzoek op de wereld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.