Universiteit Leiden

nl en

Subsidie voor onderzoek naar meer duidelijkheid over bedrijfswaarderingen in de rechtszaal

Marc Broekema van de afdeling Bedrijfswetenschappen heeft van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) een subsidie ontvangen om onderzoek te doen naar hoe de waarde van een bedrijf wordt bepaald als het tot een gerechtelijke procedure komt.

Universitair docent en onderzoeker Broekema is de komende twee jaar de kartrekker van het onderzoek. Hij is van plan onderzoek te doen binnen de advocatuur, de rechterlijke macht, bij ondernemers en bestuurders, en onder waarderingsdeskundigen. Ze krijgen allemaal te maken met waarderingsrapporten waarmee de waarde van een bedrijf wordt bepaald. Hij legt uit:Een waarderingsdeskundige is een financieel deskundige die is gespecialiseerd in de bepaling van de waarde van een onderneming. Ze worden ingezet bij een bedrijfsovername, een zakelijk conflict, een faillissement of een schadeberekening.’

Onduidelijkheid en conflicten

‘Voor buitenstaanders is het vaak moeilijk te begrijpen hoe de waarde van een bedrijf wordt bepaald’, vervolgt Broekema. ‘Ze vragen zich af welke uitgangspunten worden gehanteerd en hoe het waarderingsrapport tot stand is gekomen. Daarom is het zo belangrijk dat wij onderzoek doen naar de verwachtingen rondom de belangrijkste aspecten van de waarderingen en naar de knelpunten die zij ondervinden bij waarderingsrapporten die voor de rechter komen.’

In Nederland bestaat nog geen protocol met voorwaarden waaraan een waarderingsrapport moet voldoen.

Duidelijke verwachtingen

Ook het NiRV en de beroepsgroep van waarderingsdeskundigen zijn gebaat bij meer duidelijkheid rondom het bepalen van de waarde van een bedrijf en de hieruit voortvloeiende rapporten. Broekema: ‘Waarderingsdeskundigen worden geconfronteerd met kritiek op hun rapporten. Soms worden zij zelfs aansprakelijk gesteld voor de uitkomst van zo’n rapport. Ze krijgen bijvoorbeeld kritiek op de structuur, inhoud en hoe het waarderingstraject is verlopen. De kritiek kan uiteindelijk zelfs leiden tot tuchtzaken bij het NiRV, die ook mentaal belastend zijn voor de betrokken deskundige.’

 

Een werkbaar protocol

‘Ook procespartijen, advocaten en rechters weten vaak niet hoe een waarderingstraject verloopt en waar het aan moet voldoen’, zegt Broekema. ‘Op dit moment bestaat er in Nederland geen algemeen aanvaard protocol met voorwaarden waaraan een waarderingsrapport moet voldoen. Met ons onderzoek willen we een werkbaar protocol ontwikkelen. In de loop van 2025 hopen we de uitkomsten rond te hebben en verschijnt er een gratis handboek voor iedereen die er in de praktijk mee te maken krijgt.’

Foto's via Unsplash.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.