Universiteit Leiden

nl en

Carlotta Rigotti neemt deel aan internationale workshop over beeldgerelateerd seksueel misbruik

Als postdoctoraal onderzoeker bij eLaw, die de vele raakvlakken tussen recht, gender en technologie verkent, heeft Carlotta Rigotti onlangs deelgenomen aan een baanbrekende internationale workshop gericht op het bestrijden van beeldgerelateerd seksueel misbruik (IBSA) op de CAIS-locatie in Bochum, Duitsland.

Georganiseerd door Dr. Silvia Semenzin van de Universidad Complutense de Madrid en het Center for Advanced Internet Studies, vond de workshop plaats van 19 tot 21 maart. Gedurende drie dagen kwamen vrouwelijke experts uit heel Europa en diverse sectoren van academici en maatschappelijke organisaties (CSO's), inclusief slachtoffers/survivors, samen om kennis uit te wisselen en een nieuw begrip te bevorderen van definities en gegevens rond IBSA door middel van een feministische benadering.

Samen werkten de deelnemers aan het bedenken van meer inclusieve en gendergevoelige juridische, educatieve en technologische oplossingen, resulterend in de eerste versie van een beleidsaanbevelingsrapport dat bedoeld is voor indiening bij wetgevers van de Europese Unie (EU) en mediakanalen.

Dit rapport zal dienen als een belangrijke bijdrage aan het bredere discours over IBSA, dat wereldwijd is geïnitieerd in het afgelopen decennium, en zal een fundamentele stap vertegenwoordigen naar een meer robuuste en op feministische waarden gebaseerde EU-reactie op dit dringende probleem.

Tijdens de workshop leverde Carlotta onschatbare juridische expertise door te discussiëren over de ambities en beperkingen van beleidsinspanningen tegen IBSA, met name binnen de context van de komende Richtlijn inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, de Digital Service Act en de AI Act.

Daarnaast bespraken andere geleerden complexe concepten zoals de "manosphere" en het digitale kapitalisme van op gender gebaseerd geweld, waarmee belangrijke dimensies van het probleem werden belicht. Belangrijk is dat diverse deelnemers van CSO's inzichten deelden in het werk van hun organisaties en de alledaagse uitdagingen waar ze voor staan bij het bieden van slachtofferondersteuning en het zoeken naar juridische rechtvaardigheid.

Naast de creatie van het beleidsaanbevelingsrapport bevorderde de workshop het tot stand brengen van zinvolle professionele en persoonlijke verbindingen tussen briljante en enthousiaste belanghebbenden. De output van het evenement bevordert niet alleen beleidsinspanningen tegen IBSA, maar versterkt ook het samenwerkingsnetwerk van individuen die zich inzetten voor het bestrijden van deze vorm van geseksualiseerde en gendergerelateerde schade.

Over het algemeen erkenden de deelnemers de betekenis van deze interdisciplinaire en collaboratieve workshop, wat leidde tot de beslissing dat het inaugurele evenement zal worden gezien als het begin van een reeks evenementen. U kunt op de hoogte blijven van toekomstige ontwikkelingen door deze website te bezoeken. Bovendien, als u meer wilt weten over het onderwerp, kunt u een artikel lezen dat mede is geschreven door Carlotta Rigotti en professor Clare Mc Glynn van de Universiteit van Durham, waarin inzichten worden geboden in het begrip en de regulering van beeldgerelateerd seksueel misbruik op EU-niveau. Met de aanstaande goedkeuring van de richtlijn inzake geweld tegen vrouwen, inclusief de strafbaarstelling van beeldgerelateerd seksueel misbruik in artikel 7, kan u meer geschreven bijdragen in de nabije toekomst verwachten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.