Universiteit Leiden

nl en

Judi Mesman benoemd tot derde Leidse Universiteitshoogleraar

Het college van bestuur heeft Judi Mesman benoemd tot Leids Universiteitshoogleraar. Zij is daarmee de derde die uitvoering gaat geven aan het strategisch hoogleraarschap van de Universiteit Leiden, een unieke positie die hoogleraren in staat stelt leiding te geven aan de belangrijkste strategische thema’s binnen de universiteit.

Universiteitshoogleraar is een bijzondere functie aan Nederlandse universiteiten, die bekleed wordt door toonaangevende hoogleraren. De Universiteit Leiden geeft een eigen invulling aan deze positie: Leidse Universiteitshoogleraren richten zich op een of meerdere thema's en kunnen zelf deze (leer)opdracht mede vormgeven. Daarmee geven zij mede uitvoering aan het strategisch plan van de universiteit. Daarnaast hebben zij de taak interdisciplinaire samenwerking te bevorderen.

Judi Mesman over haar benoeming: ‘Een heel mooie kans om de Universiteit nog meer te verbinden met de samenleving en te investeren in gelijkwaardigheid en wederkerigheid in partnerschappen.’

Judi Mesman

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en impact

Judi Mesman zal de Universiteitsleerstoel ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid en impact’ bekleden, een thema dat al vele jaren centraal staat in haar onderzoek en onderwijs. Haar werk kenmerkt zich door intensieve samenwerking met maatschappelijke partners en vertaling van wetenschap naar de praktijk en samenleving. De nadruk in haar werk ligt op vraagstukken rond sociale rechtvaardigheid.

Een voorbeeld is het recente onderzoek van Mesman naar de ervaringen van mensen van kleur in leiderschapsposities in Nederland. Het publieksrapport over dit onderzoek wordt op 26 maart gepresenteerd. Daarnaast is zij actief in het programma Kinderen van de Stad aan de Campus Den Haag, een project waarin de Universiteit Leiden samenwerkt met Haagse partners om iets te betekenen voor de jonge generatie in de stad. In september start haar team de minor ‘De (on)rechtvaardige samenleving’ waarin de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal staat.

Bijzondere aanstelling

Mesman is zowel verbonden aan de Faculteit Governance and Global Affairs als de Faculteit Sociale Wetenschappen en werkt nauw samen met collega’s van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Geesteswetenschappen. De primaire focus van haar aanstelling als Leidse Universiteitshoogleraar – 0,4 fte voor 5 jaar – zal liggen op het SSH domein waar de noodzaak van verbinding met de samenleving en het belang van meerstemmigheid prominent aanwezig is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.