Universiteit Leiden

nl en
Anna Loh

Kandidaatstelling Faculteitsraad: ‘Juist nu belangrijk’

Bij de komende tussentijdse verkiezingen voor de Faculteitsraad zijn twee vacante zetels beschikbaar. Wat kunnen kandidaat-leden verwachten? Hoogleraar en FR-lid Jos Schaeken vertelt er meer over.

Als voormalig bestuurder van FGGA, dean van het Leiden University College en Wetenschappelijk Directeur van het LUCL, lag Schaekens benoeming in de Faculteitsraad voor de hand. Toch was hij niet meteen enthousiast toen hij vorig jaar werd gepolst om zich kandidaat te stellen. ‘Net als de meerderheid van de faculteit had ik daar niet direct zin in.’

Vinger aan de pols

De financiële situatie van de faculteit trok hem over de streep. ‘Als we een financieel tekort hebben en er moeten misschien pijnlijke maatregelen genomen worden, dan wil ik er graag voor zorgen dat die zo min mogelijk onze primaire processen van onderzoek en onderwijs raken. Dan kun je maar beter in de FR zitten en een van de zeven mensen zijn die de begroting moeten goedkeuren.’

Daarbij streeft Schaeken naar een goede relatie met het Faculteitsbestuur. ‘De FR wordt nog weleens neergezet als een dwarsligger of vijand van het bestuur. Ik zie ons eerder als een kritische meedenker die geïnteresseerd is in het brede plaatje. We houden de vinger aan de pols bij de besluiten die het Faculteitsbestuur neemt, omdat we opkomen voor ons personeel en onze studenten.’

Begroting in één oogopslag

Concreet betekent dat meedenken de komende tijd dat Schaeken met een subcommissie werkt aan een ‘begroting in één oogopslag’, zoals veel gemeenten die al hanteren. ‘Zelfs veel FR-leden hadden aanvankelijk moeite om de begroting te begrijpen’, vertelt hij. ‘Dan weet je dat mensen in de faculteit al helemaal meteen afhaken wanneer ze het document zien, terwijl het invloed kan hebben op hun baan. Op initiatief van twee student-leden vertalen we het geheel daarom naar iets wat in een paar minuten laat zien waar het om gaat en wat daar belangrijk aan is.’

Schaeken werkt daarbij in eerste instantie in het Nederlands. ‘Ook om juridische redenen zijn veel van de documenten waarmee we in de FR te maken krijgen in de beleidstaal van de universiteit: het Nederlands. Natuurlijk is de FR toegankelijk voor anderstalige collega’s en zijn er voorzieningen als taalbuddy’s, maar bij dergelijke ingewikkelde onderwerpen is het fijn als je kunt terugvallen op de nuance van je moedertaal. Uiteraard wordt ook geprobeerd om zo veel mogelijk stukken in het Engels te vertalen.’

Op 26 en 27 maart kun je je kandidaatstellen voor de vacante zetels in de personeelsgeleding van de Faculteitsraad.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.