Universiteit Leiden

nl en

Meer weten over Academia in Motion? De ambassadeurs komen graag bij je langs

Een open academische cultuur, waar kwaliteit boven kwantiteit staat, waar wetenschap en maatschappij nauw zijn verbonden en waar we ieders bijdrage erkennen en waarderen: dat is het doel van het universiteitsbrede programma Academia in Motion (AiM). Maar hoe gaan we dat bereiken? En op welke manier kun je daar binnen jouw team, afdeling of faculteit zelf mee aan de slag?

Dit soort vragen staan centraal tijdens bijeenkomsten die momenteel op allerlei plekken aan de Universiteit Leiden plaatsvinden: gesprekken tussen medewerkers waar de AiM-ambassadeurs en coördinatoren graag aan deelnemen. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gingen onlangs ruim vijftig leidinggevenden in gesprek tijdens een themamiddag over Erkennen en Waarderen.

Na het openingswoord van decaan Suzan Stoter over het belang van luisteren naar elkaar, trapte Marieke Adriaanse, Ambassadeur Erkennen en Waarderen voor AiM, af met een aantal vragen: ‘Wie weet waar erkennen en waarderen over gaat, wie is er positief over en wie maakt zich zorgen of is sceptisch?’ Alle meningen zijn welkom, benadrukte Adriaanse. ‘Want er zijn nog een heleboel open vragen en alle oplossingen beginnen met discussie en ruimte voor verschillende perspectieven.

Marieke Adriaanse bij het eerste Academia in Motion Festival

Hand in hand

Adriaanse vertelde meer over hoe het AiM-programma open science én erkennen en waarderen versnelt en ondersteunt. Deze integratie is belangrijk, want de twee thema’s gaan hand in hand en kunnen elkaar daarom versterken. Er wordt ook al op vele niveaus werk verricht, zei ze: zowel centraal als met collega’s binnen de hele universiteit, in Nederland en zelfs wereldwijd. Erg belangrijk in Leiden zijn de Facultaire AiM-teams (FAiMs). Die zorgen ervoor dat het programma gaat leven in elke faculteit door bottom-up initiatieven en dialoog te stimuleren. Ook zorgen ze ervoor dat de invulling van erkennen en waarderen en open science goed aansluit bij de verschillende faculteiten.

Na meer geleerd te hebben over AiM – en hoe je hier als leidinggevende handen en voeten aan kunt geven – ging de discussie van start. Deelnemers gingen in gesprek over waar de grootste kansen en uitdagingen liggen binnen de faculteit. Hierbij lag de focus op hoe thema's als leiderschap en loopbaanontwikkeling gestimuleerd worden, evenals waardering en bevorderingsmogelijkheden op onderwijs en wat we verstaan onder ‘team science’.

Een algemene conclusie van de middag was dat er veel mogelijk is en dat we – met elkaar – een omgeving willen creëren waarin we van elkaar kunnen leren, waarin je fouten mag maken.

Wil je ook meepraten over Academia in Motion?

Geweldig, je kunt op allerlei manieren bijdragen!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.