Universiteit Leiden

nl en

Rhuari'luana Hankinson-Kempf ontvangt Pieter de la Court medaille 2023

De Pieter de la Court Penning wordt jaarlijks uitgereikt door de Faculteit der Sociale Wetenschappen voor een initiatief van een student of groep studenten die in het afgelopen studiejaar een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan ten minste één van de Pieter de la Court thema's. Dit jaar is deze medaille toegekend aan Rhuari'luana Hankinson-Kempf.

uitreiking-penning-pieter-de-la-court-out-academie
De winnaar Rhuari'luana Hankinson-Kempf (rechts) met de penning

Over de winnaar

Zij viel voor de jury het meest op door haar inzet voor de LGBTQIA+ gemeenschap van de Universiteit Leiden. Met dit lokale en impactvolle initiatief wil ze ruimte en bewustzijn creëren voor onze studenten uit deze gemeenschap. 

Samen met een enthousiaste groep medestudenten werkte Rhuari'luana mee aan de lancering van OUT Academia, een denktank bestaande uit studenten en leden van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het OUT Academia platform- en netwerk staat voor het creëren en in stand houden van Brave Spaces for the Diversity of Orientations, Identities, Expressions and Abilities aan de Universiteit Leiden, in samenwerking met het D&I Network, POPcorner en Queer University Leiden. Het faciliteert meer bewustzijn en transparantie en vergemakkelijkt de samenwerking tussen studenten met betrekking tot relevante academische en buitenschoolse projecten.

Daarom is deze medaille ook een eerbetoon aan haar groep medestudenten die met inzet en passie samenwerken aan sociale veiligheid en inclusie. Met het toekennen van de PdlC-medaille prijst de jury ook nadrukkelijk al hun inspanningen.

Herziening van de naam Pieter de la Court

De toekenning van de medaille werd dit jaar uitgesteld. Via een artikel in de Mare (van Karwan Fatah-Black en Arthur Pormes) werd duidelijk dat de geschiedenis van Pieter de la Court ook een kant heeft die niet helemaal strookt met belangrijke en relevante thema’s zoals Diversiteit en Inclusie. 

Daarom bereiden we momenteel een dialoog voor over hoe om te gaan met deze feiten, vooral in relatie tot de naam van ons gebouw en deze medaille. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
 

" Queer zijn is verzet plegen, proberen te bestaan in een ruimte die niet voor ons gemaakt is". 

De medaille heeft twee kanten

Bij het ontvangen van de medaille ging Rhuari'luana in op deze controverse en vergeleek het met de diversiteitsbeweging: "Net als beide kanten van de medaille is queering the university de andere kant van dekolonisatie".

Ze noemde het voortdurende proces en de worsteling die alle betrokken partijen hierbij ervaren; ze bedoelen het goed, maar raken soms de verkeerde snaren. 

We hopen dat deze medaille bijdraagt aan het creëren van de ruimte die nodig is. 
 

Gefeliciteerd Rhuari'luana Hankinson-Kempf!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.