Universiteit Leiden

nl en

Vijf pilots interdisciplinaire opleidingen voor professionals van start in 2024

De Universiteit Leiden staat bekend om haar toonaangevende onderzoek en onderwijs. Door het aanbieden van onderwijs voor professionals (leven lang ontwikkelen) willen we deze onderzoeks- en onderwijsexpertise naar het werkveld brengen en daarmee onze maatschappelijke impact verder vergroten. Met behulp van subsidie van de Universiteit Leiden Academy worden er nu vijf interdisciplinaire opleidingsmodules ontwikkeld voor professionals.

De aanvragen voor deze onderwijspilots zijn uit verschillende faculteiten gedaan. Eén van de pilots - over taalbarrières in medische situaties - is mede aangevraagd door een externe partij, de Patiëntenfederatie Nederland.

Alle vijf de pilots sluiten aan op bestaand interdisciplinair onderwijs en/of het universiteitsbrede interdisciplinaire onderzoek

Faculteiten

Pilot

FGW/LUMC

Language Barriers in Healthcare Settings: A Case for Machine Translation Literacy

Deze pilot gaat over het gebruik van online vertaalmachines in medische situatiesHet Leiden University Centre for Linguistics (FGW) levert de expertise op het gebied van gezondheidscommunicatie, vertaalstudies en machinevertaling. Daarnaast levert het CAIRELAB (LUMC) expertise op het snijvlak van AI en gezondheidscommunicatie. De Patiëntenfederatie Nederland is medeaanvrager van dit voorstel.

FSW/FGGA

Inzicht in het gedrag van burgers en van ambtenaren ter versterking van de uitvoeringscapaciteit van de overheid

Deze pilot wordt georganiseerd door de instituten Psychologie (FSW) en Bestuurskunde (FGGA). Het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG) is vanuit Psychologie betrokken, en de onderzoeksgroep Publiek Management en Leiderschap (PML) is betrokken vanuit Bestuurskunde.

FDR/LUMC

Juridische en ethische actualiteit van de (gezondheids)zorg en wetenschappelijk onderzoek: een multidisciplinaire kijk op de actuele ontwikkelingen

Deze pilot wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep gezondheidsrecht (FDR) in samenwerking met de afdeling Ethiek & Recht van het LUMC.

FGGA/ LUC/FWN

Leergang Klimaatverandering

Bij de aanvraag voor de ontwikkeling van de leergang Klimaatverandering is het Leiden University College (LUC) en  het instituut Bestuurskunde (FGGA) betrokken. Het Centrum van Milieuwetenschappen (FWN) zal inhoudelijk meewerken.

FGGA/FGW/FSW/FDR

Leergang Lokale politiek en bestuurscultuur

Het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur (CNPB) van de Universiteit Leiden verzorgt deze leergang. Het CNPB verenigt wetenschappers die actief zijn in academisch onderwijs en onderzoek naar het openbaar bestuur en politiek in Nederland. Vanuit het centrum worden wetenschappers betrokken uit verschillende disciplines (zoals bestuurskunde, politicologie, rechten en linguïstiek) om als spreker te participeren.

Ontwikkeling interdisciplinaire opleidingen

De inhoud van de opleidingen wordt ontwikkeld en gecoördineerd samen met de aanvragers en ondersteunende eenheden van de universiteit. Zodra dit is afgerond verschijnt het nieuwe aanbod in het overzicht van het onderwijs voor professionals van de Universiteit Leiden Academy.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.