Universiteit Leiden

nl en

Antropoloog werkzaam voor de overheid

Saskia van Otterloo werkt als beleidsadviseur klimaatadaptatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland. Ze studeerde in 2015 af met een bachelor in culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Hoe helpt haar antropologische kennis haar in haar werk?

Saskia over haar baan bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Nieuwsgierigheid is een vaardigheid

"In mijn werk focus ik op drie belangrijke gebieden: eerlijke klimaatbeleid, het betrekken van mensen bij besluitvorming, en duidelijke communicatie. We werken aan plannen en strategieën om de gevolgen van klimaatverandering in Nederland aan te pakken. Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid is een handige eigenschap die ik tijdens mijn studie verder heb ontwikkeld. Het stelt me in staat om dieper in te gaan op waarom dingen werken zoals ze doen. Mijn opleiding heeft ook benadrukt hoe belangrijk het is om objectief te zijn en neutraal te blijven, wat van essentieel belang is in mijn rol als adviseur bij de overheid."

Antropologische principes

"Ik werk pas sinds augustus bij het ministerie. Momenteel werk ik aan een participatieplan voor de Nederlandse Nationale Adaptatie Strategie, die momenteel wordt geactualiseerd. In dit proces gebruik ik antropologische principes en methoden om te bepalen hoe ik met mensen omga. Dit betekent dat ik goed nadenk over met wie ik moet praten en waarom."

Antropologen bieden een nieuwe kijk en een 'sociale' manier van denken

"Antropologen brengen nieuwe inzichten en leggen de focus op een 'mensgerichte' aanpak. In tegenstelling tot sommige anderen in ons vakgebied die zich voornamelijk richten op technische oplossingen, begrijpen antropologen dat veel uitdagingen rond klimaataanpassing diep verweven zijn met menselijk gedrag en culturele normen. We onthouden altijd dat de oplossingen die we bedenken bedoeld zijn om mensen te helpen. Ingenieurs kunnen soms dit aspect over het hoofd zien en meer nadruk leggen op de structuren die ze bouwen dan op de mensen die er gebruik van maken."

Advies aan studenten: antropologische vaardigheden zijn overdrachtelijke vaardigheden

"Bekijk antropologische vaardigheden als vaardigheden die je kunt gebruiken in verschillende banen. Schrijven, praten, interviewen, lezen en onderzoek doen zijn allemaal vaardigheden die nuttig zijn in diverse interessante werkvelden. Het is handig om te bedenken of je meer geïnteresseerd bent in onderzoek of in de praktische toepassing van antropologie. Toegepaste antropologie is van belang omdat het effectief ingezet kan worden binnen diverse sectoren, en de relevantie ervan blijft groeien."

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.