Universiteit Leiden

nl en

De dag van Jasper

Jasper Knoester is de decaan van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. Hoe gaat het met hem, wat doet hij precies en hoe ziet zijn dag eruit? In elke nieuwsbrief geeft Jasper een inkijkje in zijn leven.

Woensdag 27 maart

‘Het is woensdag, meestal een rustige dag in de bestuursvleugel. Inmiddels ben ik helemaal gewend in het Golaeusgebouw. En ook aan de nieuwe buren: de instituten die in dezelfde vleugel zitten. En het doet precies waar het voor bedoeld was: we ontmoeten als leden van bestuur en diensten elke dag per toeval mensen die we tot vorige maand meestal alleen op afspraak zagen. Heel waardevol! Vanaf september zal het nog veel levendiger worden met de stroom studenten in de nieuwbouw.

Ik begin de werkdag met een overleg met Monique Leemkuil over benoemings- en bevorderingsdossiers. Deze week is het aantal dossiers beperkt en we gaan er snel doorheen. We bespreken ook een op handen zijnde communicatie richting de instituten. Voor een vlotte doorloop van dossiers blijkt het steeds weer belangrijk dat iedereen scherp heeft wie wat doet in het faculteitsbureau en welke stukken nodig zijn. Omdat ook binnen de instituten mensen wisselen van functie, is het zaak dit periodiek op een rij te zetten en iedereen erin mee te nemen.

Na dit overleg ga ik naar het Rapenburg, voor een gesprek tussen de rector, een aantal decanen en de drie onlangs benoemde Universiteitshoogleraren. Dit is een nieuwe rol waarin de benoemde hoogleraar zich inzet voor een strategisch, universiteitsbreed doel. Dat kan wetenschapsinhoudelijk zijn of gericht op een doorsnijdend thema. De eerst benoemden zijn Ineke Sluiter (FGW), Judi Mesman (FGGA) en Arnold Tukker. De laatste komt uit onze eigen faculteit (CML) en zal zich inzetten op het wetenschappelijke thema duurzaamheid. Tukker wil zich met name hard maken voor nieuwe inter- en transdisciplinaire samenwerkingen die nodig zijn om dit thema kracht bij te zetten. Een mooier moment was nauwelijks denkbaar geweest: Net gisteren hebben we een positieve evaluatie gehad van de geplande bacheloropleiding Science for Sustainable Societies die we in 2025 willen starten, samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Faculteit Governance and Global Affairs.

Na dit interessante overleg, waarin allerlei aandachtspunten voor de universiteit aan de orde komen, fiets ik terug naar het Gorlaeusgebouw voor de middagoverleggen. Achtereenvolgens komen aan bod de ontwikkeling van onze faciliteiten voor cryogene electronenmicroscopie en onze landelijke rol daarin (NeCEN), activiteiten op het gebied van ons facultaire thema Geneesmiddelenontdekking en -ontwikkeling en een werkoverleg met Pieter Schipper.

In de middag woon ik nog een boekpresentatie bij. Wim van Saarloos, emeritus-hoogleraar bij LION en oud-president van de KNAW, heeft met collega’s Vitelli Vincenzo en Zorana Zeravcic een studieboek geschreven: “Soft Matter: Concept Phenomena, and Applications”. Voor de presentatie is er een aansprekend seminar van fysicus Daan Frenkel van Cambridge University, waarna Wim uitleg geeft over de opzet van het boek. Ik heb grote bewondering voor collega’s die hun kennis over het vakgebied omzetten in een leesbaar studieboek. Wim kennende heb ik geen twijfel dat het hier om een zeer geslaagd voorbeeld gaat. De toelichting maakt dat ook duidelijk. Aan het boek zijn ook vele zorgvuldig opgebouwde opgaven toegevoegd en er is een website met meer toelichting en filmpjes. Ik zie ernaar uit het boek ter hand te nemen! Na de presentatie, waarbij KNAW-president Marileen Dogterom het eerste exemplaar in ontvangst neemt, is er een geslaagde receptie waar ik veel jongere en oudere bekenden spreek.

Per fiets, trein en fiets ga ik snel naar huis, met in mijn tas een exemplaar van het zware boek. Ik eet met de kinderen, bereid de dag van morgen voor en ga zwemmen. Daarna blader ik met veel plezier door het nieuwe boek. Wie schrijft blijft, zeggen ze. En als je zo schrijft, blijf je zeker!’

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.