Universiteit Leiden

nl en

Workshop Universiteit Leiden over Europese textielexport

De Universiteit Leiden houdt op 30 mei een workshop om samenwerkingen op te starten voor een beter bestuur van de Europese textielexport. Alle stakeholders, zoals gemeenten, verenigingen van textielinzameling en sorteerders, bedrijven en consumentenverenigingen, zijn van harte welkom in Den Haag.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw EU-raamwerk voor afvalbeheer. De Leidse onderzoekers Antonella Maiello, Arjan de Koning en Daniela Vicherat Mattar vinden het van cruciaal belang dat zo’n raamwerk goed inspeelt op de vraagstukken rondom post consument-textiel. Het raamwerk moet goed rekening houden met de perspectieven van alle actoren die betrokken zijn ni de wereldwijde keten. Dat is onder meer zo belangrijk, zegt Maiello, ‘omdat er verschillen zitten tussen de CBS-gegevens over textielstromen vanuit Nederland en die van het Europese milieuagentschap.’ Een ander probleem is de discrepantie tussen stakeholders over wat zij onder materiaal verstaan. ‘Materiaal is nu nog niet goed gekwalificeerd. Daarom zijn er gevallen waarin de ene partij het heeft over materiaal dat kan worden hergebruikt of doorverkocht, terwijl een andere partij datzelfde materiaal als afval beschouwt. Er is een grijs gebied, waarbij het onduidelijk is wie nu precies het materiaal mag beoordelen en waar verantwoordelijkheden liggen. Dat is een groot probleem, aangezien veel tweedehands textiel een grensoverschrijdend fenomeen is. Veel textiel wordt verscheept naar andere landen.’

Essentieel moment

Deze Engelstalige workshop gaat in op die verschillende perspectieven over tweedehands textile door zoveel mogelijk verschillende spelers in de keten bij elkaar te krijgen en een overzicht te krijgen van elkaars belangen. ‘De timing van deze workshop is essentieel’, zegt Maiello. ‘Het is nu nog mogelijk om de EU-werkgroep voor het nieuwe raamwerk van informatie en advies te voorzien. Sterker nog, er zal een beleidsmedewerker uit de EU-werkgroep bij de workshop aanwezig zijn. We kunnen dus direct input leveren van allerlei actoren uit het veld.’

Alle betrokkenen uit de sector zijn van harte welkom bij de Engelstalige workshop ‘Flaws in the Flow’ van de Universiteit Leiden.

Wanneer: Donderdag 30 mei 2024, 10:00 - 17:00

Waar: Schouwburgstraat 2, 2511 VA, Den Haag

Kamer: Living Lab

Kijk hier voor meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden!

Beeld: Unsplash/ Etienne Girardet

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.