Universiteit Leiden

nl en

Toetsen en beoordelen

Het organiseren en plannen van tentamens en het beoordelen van scripties en werkstukken kan per faculteit verschillen. Onder uw facultaire tab vindt u meer informatie over toetsen en beoordelen binnen uw faculteit.

Scriptiebegeleiding

Bachelor

Het sluitstuk van de bachelor is de thesis. Dit proces wordt begeleid door een eerste lezer; de scriptie moet door de eerste en tweede lezer separaat beoordeeld worden. De procesbeschrijving dient ter ondersteuning voor betrokken docenten.

Volledig ingevulde beoordelingsformulieren van de 1ste en 2de lezer en het tentamenbriefje worden door de begeleider ingeleverd bij het OSC- BSK.

De benodigde formulieren vind je in de documentenbalk rechts op deze pagina. 

Master

De student sluit zijn master af met een master thesis. Dit proces wordt begeleid door een eerste lezer; de scriptie moet door de eerste en tweede lezer separaat beoordeeld worden.

Na de master scriptieverdediging dient door de begeleider bij het OSC ingeleverd te worden: beoordelingsformulier 1e lezer, beoordelingsformulier 2e lezer en het tentamenbriefje (samen met het thesis- en programma evaluatieformulier voor de student op te halen bij het OSC) met eindcijfer. De begeleider geeft na de verdediging de evaluatieformulieren aan de student.

De benodigde formulieren vind je in de documentenbalk rechts op deze pagina. 

De student levert bij het OSC zelfstandig de volgende documenten in: het aanmeldingsformulier voor de ceremonie, kopie van de scriptie in pdf voor het archief, het thesis evaluatieformulier én het programma evaluatieformulier. Deze documenten kunnen worden ingeleverd bij de balie van het OSC op de derde verdieping van het Wijnhavengebouw of in het postvakje van het OSC naast het secretariaat van Instituut Bestuurskunde op de vierde verdieping. 

Research master

Het eerste deel van het formulier wordt door de eerste lezer ingevuld, het tweede gedeelte door de tweede lezer. Instructies met betrekking tot de beoordeling en inleverprocedure staan duidelijk in het document vermeld. Daarnaast wordt ook uitleg gegeven over de beoordelingscriteria. Let op: omdat het de research master betreft moet dit ingevulde formulier en bijbehorende documenten worden ingeleverd bij het OSC van de faculteit FSW.

Het Scriptierepositorium

Het Scriptierepositorium maakt deel uit van het Leiden Repositorium en is een online archief voor bachelor- en masterscripties van de deelnemende departementen van de Universiteit Leiden. Scripties kunnen volledig toegankelijk worden gemaakt voor publiek of onder embargo geplaatst worden.

Het Scriptierepositorium heeft verschillende functies:

  • Het brengt scripties op één specifieke locatie samen.
  • Studenten kunnen als voorbereiding op hun eigen scriptie in het Repositorium zoeken en vertrouwd raken met onderwerpen, voorschriften en opmaak.
  • Studenten kunnen hun eigen academisch werk presenteren (indien openbaar toegankelijk), bijvoorbeeld voor een sollicitatie, beursaanvraag of inschrijving bij een andere opleiding.
  • Departementen kunnen het Repositorium gebruiken om het werk van alumni voor het voetlicht te brengen zonder de scripties fysiek te archiveren.
  • Openbare toegang tot onderzoeksresultaten is in het belang voor het academische proces in het algemeen.

Procedures

De Universiteit Leiden behandelt de bachelor- en masterscripties als vertrouwelijke stukken tenzij de scriptiebegeleider en de student toestemming geven om de scriptie openbaar te maken. Masterscripties worden openbaar gemaakt, behalve als zowel de scriptiebegeleider als de student hiertegen bezwaar aantekenen. Dit gebeurt eigenlijk alleen in bijzondere gevallen. Een vereiste om de scriptie in het Repositorium op te nemen is de check op plagiaat door Turnitin. De scriptiebegeleider moet uit de resultaten de conclusie kunnen trekken dat de interpretatie van de output geen indicatie van plagiaat geeft.

Scriptiebegeleiders kunnen toestemming geven middels een extra sectie op het scriptie- evaluatieformulier. Studenten leveren een extra formulier in wanneer zij hun diploma aanvragen.

De scripties worden door het OSC van Instituut Bestuurskunde in het Repositorium ingevoerd.

Voor het academische jaar 2015/2016 zijn de reglementen vastgelegd in zowel de afstudeer- als de tentamenreglementen en procedures.

Begeleiding bachelorstage

In de documentenbalk rechts op deze pagina kunnen jullie de docenthandleiding en het beoordelingsformulier voor de docent en de praktijkbegeleider vinden.

Werken met PDF formulieren

De beoordelingsformulieren zijn te downloaden, (digitaal) bewerken en opslaan kan alleen met Adobe Acrobat X Professionals:

  • ga op de computer naar START;

  • ga naar CONTROL PANEL;

  • kies RUN ADVERTISED PROGRAMMES;

  • kies ADOBE ACROBAT X PROFESSIONAL;

  • kies RUN (het installeren duurt enige tijd).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.