Universiteit Leiden

nl en

Toetsen en beoordelen

Het organiseren en plannen van tentamens en het beoordelen van scripties en werkstukken kan per faculteit verschillen. Onder uw facultaire tab vindt u meer informatie over toetsen en beoordelen binnen uw faculteit.

Scriptiebegeleiding

Bachelor

Het sluitstuk van de bachelor is de thesis. Dit proces wordt begeleid door een eerste lezer; de scriptie moet door de eerste en tweede lezer separaat beoordeeld worden. De procesbeschrijving dient ter ondersteuning voor betrokken docenten.

Volledig ingevulde beoordelingsformulieren van de 1ste en 2de lezer worden door de coordinator van het Bachelorproject ingeleverd bij het OSC-FGGA. Docenten leveren de cijfers in bij de coordinator van het Bachelorproject.

De benodigde formulieren vind je in de documentenbalk rechts op deze pagina. 

Master

De student sluit zijn master af met een master thesis. Dit proces wordt begeleid door een scriptiebegeleider/ eerste lezer; de scriptie moet door de eerste en tweede lezer separaat beoordeeld worden.

Na de master scriptieverdediging dient door de begeleider bij het OSC ingeleverd te worden: beoordelingsformulier 1e lezer, beoordelingsformulier 2e lezer en een e-mail met daarin de thesis cijferinformatie (naam student, studentnummer, cijfer in nummers én woorden, beoordelingsdatum/datum van de verdediging, aantal ECTS).

De benodigde formulieren vind je in de documentenbalk rechts op deze pagina en op de Brightspace-pagina's van de desbetreffende Master programma's (thesis pagina's). 

De student levert bij het OSC zelfstandig het afstudeer aanmeldingsformulier in via e-mail aan osc.fgga@fgga.leidenuniv.nl, en uploadt de thesis naar het repositorium (zie hieronder). Het formulier kan eventueel ook fysiek worden ingeleverd bij de balie van het OSC op de tweede verdieping van het Wijnhavengebouw of in het postvakje van het OSC op de vierde verdieping. De student ontvangt na inleveren van het aanmeldformulier van het OSC de links naar de digitale thesis- en programma evaluaties.

Het Scriptierepositorium

Het Scriptierepositorium maakt deel uit van het Leiden Repositorium en is een online archief voor bachelor- en masterscripties van de deelnemende departementen van de Universiteit Leiden. Scripties kunnen volledig toegankelijk worden gemaakt voor publiek of onder embargo geplaatst worden. Uitleg over het uploaden van een scriptie is hier te vinden. 

Het Scriptierepositorium heeft verschillende functies:

  • Het brengt scripties op één specifieke locatie samen.
  • Studenten kunnen als voorbereiding op hun eigen scriptie in het Repositorium zoeken en vertrouwd raken met onderwerpen, voorschriften en opmaak.
  • Studenten kunnen hun eigen academisch werk presenteren (indien openbaar toegankelijk), bijvoorbeeld voor een sollicitatie, beursaanvraag of inschrijving bij een andere opleiding.
  • Departementen kunnen het Repositorium gebruiken om het werk van alumni voor het voetlicht te brengen zonder de scripties fysiek te archiveren.
  • Openbare toegang tot onderzoeksresultaten is in het belang voor het academische proces in het algemeen.

Procedures

De Universiteit Leiden behandelt bachelorscripties als vertrouwelijke stukken; deze worden standaard onder embargo geplaatst. Masterscripties worden standaard openbaar gemaakt, tenzij de student, de scriptiebegeleider of de organisatie waar het onderzoek is uitgevoerd hiertegen bezwaar aantekent. De thesis wordt dan onder embargo geplaatst. Een vereiste om de scriptie in het Repositorium op te nemen is de check op plagiaat door Turnitin. De scriptiebegeleider moet uit de resultaten de conclusie kunnen trekken dat de interpretatie van de output geen indicatie van plagiaat geeft.

Scriptiebegeleiders kunnen toestemming geven voor publicatie in het repositorium middels een extra sectie op het scriptie- evaluatieformulier. Studenten ondertekenen een toestemmingsformulier als bijlage van het afstudeer aanvraagformulier.

Werken met PDF formulieren

De beoordelingsformulieren zijn te downloaden, (digitaal) bewerken en opslaan kan alleen met Adobe Acrobat X Professionals:

  • ga op de computer naar START;

  • ga naar CONTROL PANEL;

  • kies RUN ADVERTISED PROGRAMMES;

  • kies ADOBE ACROBAT X PROFESSIONAL;

  • kies RUN (het installeren duurt enige tijd).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.