Universiteit Leiden

nl en

Bibliotheek en onderwijs

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) kunnen meer betekenen voor docenten dan vaak wordt verwacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over auteursrecht, trainingen voor uw studenten in informatievaardigheden en het inrichten van collegeplanken.

Auteursrecht

Bij het gebruik van wetenschappelijke publicaties in het onderwijs moet u rekening houden met het auteursrecht. De afspraken en tips over het goed gebruik van publicaties in Blackboard staan beschreven op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Collegeplanken

De universiteitsbibliotheek kan benodigde literatuur voor de duur van een college apart zetten op een collegeplank. De boeken op deze plank kunnen niet worden uitgeleend en zijn daarmee altijd voor alle studenten ter inzage beschikbaar. U moet minimaal vijf weken voor een college begint de aanvraag voor een collegeplank indienen. Collegeplanken zijn alleen beschikbaar op de locaties Witte Singel en East Asian Library. Wilt u materiaal uit de bijzondere collectie raadplegen? Dien dan uw aanvraag in op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Bijzondere collecties

U kunt naast literatuur uit de reguliere collectie ook materiaal uit de bijzondere collectie van de universiteitbibliotheek gebruiken voor uw colleges. Wilt u stukken uit de bijzondere collectie gebruiken? Vraag ze dan aan via de website van de universiteitsbibliotheek. 

Onderwijs en informatievaardigheden

De UB verzorgt workshops informatievaardigheden voor opleidingen en instituten, bijvoorbeeld als onderdeel van het studieprogramma. Het programma wordt in samenspraak met de docent bepaald. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als beoordelen van informatie, plagiaatpreventie of het gebruik van bijzondere collecties. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie